Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3780
25 mei 1946

Innerlijke vrede - Verbinding met God

In de verbinding met Mij zult u rust vinden en innerlijke vrede. Ik ben voortdurend bij u, maar om u voelbaar nabij te kunnen zijn, moeten ook uw gedachten bij Mij zijn, en u zult Mij gewaar worden en kracht ontvangen naar behoefte. De nood van het lichaam helpt de ziel zich te bevrijden en zich in geestelijke sferen te verheffen. En als ze terugkeert naar de aarde, is ze gesterkt en vreest geen aardse nood meer. Want mijn adem heeft haar even aangeraakt, ze is in mijn  krachtstroom geraakt, omdat ze naar kracht verlangde en mijn kracht is het uitstromen van Mij zelf. Ik ben u nabij en waar Ik ben is elke bangheid, elke zorg ongegrond.

Verbind u dikwijls met Mij. Maak u ontvankelijk voor de krachtstroom van mijn liefde, stel u open en mijn aanwezigheid zal u bewust worden en u innerlijke vrede opleveren. Onophoudelijk stroomt u kracht toe door mijn woord en als u zich daaraan houdt, kunt u zich voortdurend sterken zodra u kracht nodig hebt. Het is mijn wil dat u in tijden van nood aan Mij denkt, dat u naar Mij roept en uit het diepst van uw hart verbinding met Mij zoekt, opdat mijn kracht nu in u werkzaam kan worden. Want dan heeft u ook een vast geloof in Mij, mijn macht en liefde en dan bent u ook verzekerd van alle hulp. Roep Mij aan in de nood en Ik wil u verhoren. En twijfel niet aan dit woord, want elke twijfel vermindert de toestroom van kracht, door uw twijfel stelt u Mij zelf grenzen aan mijn werkzaam zijn bij u. Geloof dat Ik u helpen wil en helpen kan, en vraag om deze hulp, en ze zal u geworden in elke noodtoestand van lichaam en ziel. En uw ziel zal ophouden te beven en bevreesd te zijn. Ze zal rust vinden in Mij, in het bewustzijn van mijn aanwezigheid en mijn voortdurende hulpvaardigheid.

Amen