Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3778
23 mei 1946

De innigheid van het gebed versterkt het geloof

De innigheid van het gebed bevordert de ontvankelijkheid mijn woord op te nemen en zo zal u te allen tijde kracht en genade worden toegestuurd, als u in geest en in waarheid tot Mij bidt. En al mag de wereld zich ook vaak als een scheidsmuur tussen u en Mij willen plaatsen, ze zal niet in staat zijn de verbinding die u met Mij hebt te verbreken, zoals ze Mij ook nooit verhinderen kan, u nader te komen in het woord, zolang u niet verzuimt Mij aan te roepen om hulp. Maar het gebed tot Mij moet Ik eisen, zolang u nog niet zo'n sterk geloof hebt, dat ook het grootste wereldse gevaar het bewustzijn van mijn aanwezigheid niet meer te niet kan doen. Dan pas bent u onlosmakelijk met Mij verbonden. Het zwakke geloof maakt echter de band losser en die moet steeds weer opnieuw vaster worden geknoopt door het gebed.

Maar Ik geef u de verzekering dat hij nooit wordt stukgescheurd, want Ik ken de mijnen en trek hen tot Mij tot ze onafscheidelijk met Mij verbonden zijn voor eeuwig. Wat de aarde nog te wachten staat, is zo ontzettend, dat dit 'n sterke kracht vanuit het geloof vereist, wil de mens het doorstaan zonder schade op te lopen aan zijn ziel. En elke aardse noodsituatie is een voorbereiding op deze tijd, die onherroepelijk komen zal overeenkomstig mijn aankondiging.

Ik leg de mensheid wel een grote last op om te dragen, Ik laat zeer veel leed over hen komen, maar Ik ken er ook de uitwerking van en denk slechts aan het zielenheil van de mensen, die Ik helpen wil in hun geestelijke nood. Maar rust en vrede zal over u komen als u diepgelovig bent, en ook de grootste nood zal u geen schrik meer aanjagen of zwak van geloof doen worden. Tracht dit geloof te bereiken, probeer steeds weer de verbinding met Mij tot stand te brengen, sla niet zo zeer acht op de wereld en haar verplichtingen, maar verdiep u meer en meer in mijn woord, neem rechtstreeks de kracht van Mij in ontvangst door mijn woord, laat u spijzigen en laven door Mij opdat u met kracht vervuld bent en geen angst meer kent, opdat u in het bewustzijn van mijn aanwezigheid leeft en u zonder zorg aan mijn liefde en genade toevertrouwt.

Ik ken al uw noden, Ik ben op de hoogte van de vrees van uw ziel, van de angst van uw hart en beoordeel alles naar uw wil, hoever hij Mij geldt. En daarmee in overeenstemming leid Ik alle gebeurtenissen, opdat ze uw ziel tot voordeel strekken. Verlies nooit de innigheid van het gebed uit het oog, zoek Mij in elke nood en elk gevaar, en Ik hoor uw roep en help u. Want u moet de mijne worden met elke vezel van uw hart, u moet de innigste aaneensluiting met Mij zoeken, opdat uw geloof de kracht bereikt dat u niets meer vreest, wat er ook komen mag.

Amen