Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3776
20 mei 1946

Aankondiging van de catastrofe

Ik doe u kennis toekomen die buitengewoon belangrijk is. U zult u moeten voorbereiden op de voor de deur staande ommekeer, want Ik zal Me spoedig duidelijk openbaren. De u gegeven termijn loopt ten einde en mijn woord gaat in vervulling, tot vreugde van weinige en tot ontzetting van vele mensen die Mij zullen onderkennen en moeten onderkennen als Ik Mij zelf zal uiten en mijn wil en mijn macht zal bewijzen.

U staat op de laatste traptrede om dan een weg te gaan die vol ontberingen en moeite is, omdat dit noodzakelijk is voor de mensen die mijn macht gewaar moeten worden om hun hand naar Mij uit te steken en mijn reddende hand vast te pakken. Mijn laatste middel om de mensen op te voeden lijkt onbarmhartig en gruwelijk. En toch vindt het zijn motivatie alleen in mijn liefde, omdat ontelbare zielen zonder dit laatste middel verloren gaan en Ik er daardoor nog enkele wil winnen.

Herken mijn liefde hierin, dat Ik u het op handen zijnde heb aangekondigd en nog steeds weer aankondig om u tot geloof te brengen als u tevoren het geloof daaraan niet wilt aannemen. U allen zult angstige uren moeten doormaken en de overlevenden zullen de meest moeilijke omstandigheden op zich moeten nemen die hun ondraaglijk voorkomen. Maar Ik beloof mijn kracht en hulp aan allen die Mij in hun nood aanroepen in geest en in waarheid.

Op het lippengebed sla Ik geen acht. Ik sla alleen acht op de roep die uit het diepst van het hart naar Mij opstijgt. Deze zal verhoord worden en elke nood zal verminderd en dus draaglijk worden voor de mensen die in Mij geloven.

Er zullen u wereldse plannen en maatregelen worden aangekondigd en mijn wil zal deze teniet doen. U zult horen van hernieuwd gevaar. Weet dan echter dat er een ander gevaar in aantocht is en dat u het eerstgenoemde niet zult hoeven te vrezen en al uw aandacht alleen zult moeten richten op Mij en mijn rijk en dat u zich steeds inniger bij Mij zult moeten aansluiten om in toenemende mate kracht te ontvangen voor de uren van hoogste nood.

Ik zeg u dit omdat mijn liefde u wil voorbereiden op datgene wat onafwendbaar is en zich zal afspelen volgens plan van eeuwigheid, omdat u nog veel kracht nodig hebt en deze in ontvangst zult moeten nemen door ernstig willen, innig gebed en werken van liefde. Sla alleen nog acht op uw ziel en laat welke aardse zorg dan ook vallen. Kom naar Mij in elke nood en benauwenis opdat u zich nooit van Mij zult verwijderen, opdat u voortdurend met Mij in verbinding blijft en dan ook mijn aanwezigheid zult voelen, wanneer Ik van boven tot de mensen spreek met een donderstem. Dat u Mij dan niet vreest, maar Mij als uw Vader van eeuwigheid om Zijn bescherming smeekt die Hij u zeker zal verlenen.

Amen