Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3775
19 mei 1946

Liefdevolle woorden van de Vader

In mijn hoede zult u blijven tot aan het einde van uw leven en niets moet u daarom schrik aanjagen, niets angstig laten worden en niets onoverwinnelijk voorkomen als u eenmaal het geloof hebt verkregen in mijn kracht, liefde en wijsheid. Wie zou u moeten beschermen wanneer dat niet Hij is Die in zich de Liefde is? Die de macht daartoe heeft en u tot zich wil trekken? En dus neem Ik ook de aardse nood van u weg, zodra u geheel gelovig bent. Vrees daarom niet. Draag alles met geduld en berusting in mijn wil en weet dat het nodig is voor uw zielenheil, maar dat Ik u niet meer zal opleggen dan u zult kunnen dragen en altijd u helpend bij zal staan als u alleen niet meer uw toestand aankunt.

Dat Ik echter de nood nooit helemaal van u kan afwenden, vindt alleen zijn reden in mijn liefde. Want de tijd tot aan het einde is kort en Ik wil u, die de mijnen bent, het eeuwige leven in alle heerlijkheid ontsluiten en uw zielen daarom louteren, opdat ze rijp worden voor het geestelijke rijk. Als u lijdt, houd u dan alleen mijn liefde voor ogen die onmetelijk is en u in de laatste periode van uw aardse leven wil helpen om geheel vrij te worden. En u zult alles makkelijker verdragen en Mij alsmaar inniger leren liefhebben, omdat mijn liefde u geweldig aantrekt. Maar verlaten zal Ik u eeuwig niet.

De nood van de mensheid af te nemen betekende de totale ondergang voor eeuwige tijden, maar Ik wil nog redden wat zich niet onttrekt aan mijn liefdevolle hulp. En u zult deze nood moeten meemaken, ook al zult u ze niet in dezelfde mate nodig hebben, maar ook voor u zal hij zich zegenrijk uitwerken en u zult hem eens als een bijzondere genade van Mij herkennen.

Zodra u echter Mij niet uitschakelt uit uw denken, zal ook de grootste nood voor u draaglijk zijn. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En mijn woord is waarheid. Als Ik zelf u mijn hulp beloof, als Ik u te allen tijde wil helpen uw kruis te dragen daar u Mij daarom vraagt, zult u niet hoeven te vrezen te bezwijken onder de last die Ik u ter wille van uzelf heb opgelegd.

Roep Mij aan in de nood en Ik ben te allen tijde bereid te helpen. Geloof in Mij, en de sterkte van het geloof zal hem in een ogenblik uitbannen. En weet dat u alleen dan zult lijden, wanneer uw geloof te zwak is. Daarom, worstel en bid onophoudelijk om een sterk geloof, en u zult elke nood overwinnen en uw einde zal gelukzalig zijn.

Amen