Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3774
18 mei 1946

Licht van boven

De hemel laat zijn licht op de aarde neerstralen, maar de aarde blijft donker. Ze verzet zich ertegen het licht aan te nemen, want de bewoners van de aarde hebben hun ogen gericht op het rijk der duisternis, dat soms wel een vuurschijnsel ten beste geeft, wat echter alleen misleiding van de satan is. En ze trachten gretig dit bedrieglijk licht op te vangen en slaan geen acht op het zachte licht dat van boven komt. Slechts een enkeling neemt het aan en voor deze is de betovering van de duisternis doorbroken. Hij is de nacht ontvlucht en gaat een heldere morgen tegemoet.

Waarom weifelt u mensen het licht van boven aan te nemen? Waarom jaagt u een bedrieglijk licht na en laat u zich niet onderrichten over de waardeloosheid ervan? Waarom wilt u niet van boven in ontvangst nemen wat de diepte u nooit kan bieden? Waarom brengt u niet de wil op u los te maken van de macht die u vasthoudt in de duisternis van geest? Omdat u niet meer in staat bent te geloven in de Schenker van het licht, in een almachtige, wijze en liefdevolle Schepper van eeuwigheid die ook u heeft geschapen, en waarlijk voor een ander doel dan dat wat u nastreeft.

Bezin u toch hoe leeg uw bestaan is wanneer u zich voorstelt dat de dag van morgen al uw lichamelijk einde kan brengen. Wat baat u dan dat wat u zo ijverig tracht te bereiken? Wat baten u aardse goederen als uw lichaam heeft opgehouden te bestaan? Uw ziel gaat dan een vreselijk lot tegemoet, want ze is zonder enig geestelijk bezit en daarom zonder kracht. Ze is dood, echter niet uitgewist.

Laat u onderrichten als de lichtdragers uw weg kruisen. Luister naar ze en denk na over hun woorden. En als u serieus bent, zult u inzien dat hun woorden niet leeg zijn, dat ze leven in zich dragen. Dat ze wel geloofwaardig zijn zodra een Schepper van eeuwigheid erkend wordt. En probeer het geloof in een Schepper te verkrijgen door na te denken en doordat u vragen in de oneindigheid stuurt. En het licht uit de hemelen zal ook u treffen en u zult zijn weldaad voelen. Er zal een mild en zacht schijnsel in uw hart vallen. Uw geest zal verlicht worden en het verlangen naar steeds helderder licht in u zal toenemen en vervuld worden.

Laat het licht van boven op u inwerken. Ontvlucht het niet, want alleen dit licht brengt u het leven. Het is geen bedrieglijk licht. Integendeel, het brengt geestelijke goederen aan u over, waarvan het nastreven voor u gelukzaligheid betekent en gelukzaligheid oplevert. Ontvlucht de duisternis door uw wil, en u zult leven.

Amen