Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3767
11 mei 1946

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"

Alleen de waarheid kan u het eeuwige leven opleveren, want de waarheid ben Ik zelf en slechts door Mij zult u het eeuwige rijk binnen kunnen gaan. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als u in de waarheid wandelt, gaat u ook de juiste weg die als doel het eeuwige leven heeft. Want de zuivere waarheid is een gevolg van het werkzaam zijn in liefde en dit is de enige weg om de ziel uit de toestand van de dood in de staat van levend zijn te verplaatsen. Dus Ik ben als de eeuwige Liefde de weg naar Mij zelf voor mijn schepselen. Deze weg moeten ze onvoorwaardelijk gaan om bij Mij te komen. Degene die hun ook alleen het leven geeft in de eeuwigheid. En om Mij na te volgen, om op aarde een leven van liefde te leiden, moeten ze bekend worden gemaakt met de waarheid. Dat wil zeggen: ze moeten tevoren onderricht worden hoe ze hun aardse leven gestalte moeten geven, om dan door het naleven van mijn leer, ook de zuivere waarheid uit Mij te kunnen onderkennen, omdat zonder de liefde elk weten een dood weten blijft, verstandelijke kennis, echter geen weten van het hart dat alleen levend maakt.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als u Mij zoekt, zult u op de juiste weg komen en de waarheid vinden en tevens het eeuwige leven verwerven. Wie de waarheid begeert ter wille van de waarheid, die kom Ik naderbij en Ik leid hem op de weg van de liefde. En als hij geen weerstand biedt, ontwaakt zijn geest ten leven en deze onderricht hem volgens de waarheid. Dan heeft hij Mij zelf gevonden en hij zal Mij eeuwig nooit meer verliezen, dan leeft hij en kan eeuwig niet meer sterven. Maar alleen de zuivere waarheid die het gevolg is van onbaatzuchtig werkzaam zijn in de liefde, brengt dit teweeg. Elke onjuiste leer leidt niet naar het doel van de vereniging met Mij, elke verkeerde leer verlengt de weg omhoog. Ze spiegelt de mens een ander doel voor en slechts een vaste wil om bij het ware doel te geraken, bant het grote gevaar uit om helemaal te verdwalen.

Maar zonder Mij vindt u de juiste weg niet. U zult Mij moeten roepen, u zult mijn onderrichtingen moeten aannemen. U zult de weg moeten gaan die Ik u heb voorgeleefd op aarde, de weg van de liefde, om daardoor tot de waarheid, tot het herkennen van Mij zelf en tot het eeuwige leven te komen. U zult in de liefde moeten wandelen, omdat u zich zonder de liefde niet met Mij kunt verenigen en omdat Ik als de eeuwige Liefde, ook het einddoel van de weg der waarheid ben. En omdat u zolang dood in de geest, dus geheel zonder enig inzicht bent, totaal zonder enig weten over de goddelijke wijsheid, evenals de diepste grond van mijn wezen u volledig vreemd is en u dus niet zult kunnen leven, zolang u zich niet met Mij verenigt, wat alleen maar door de liefde kan gebeuren.

Amen