Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3741
11 april 1946

Vervulling van de voorspellingen - Bewijs voor de ongelovige

Geen van mijn voorspellingen zal onvervuld blijven, want de nood van de tijd, die geestelijk nog veel groter is dan aards, eist het. En als u let op het gedrag van de mensheid, als u het denken en streven van de mensen nader in ogenschouw neemt, beseft ook u de noodzakelijkheid van een verandering van alle levensomstandigheden. Want alleen door zoiets is het mogelijk mensen te veranderen. En daarom zult u op een spoedige verandering kunnen rekenen, want de tijd is afgelopen. De nood tot nu toe is zonder gevolg gebleven en dus kan alleen een nog grotere nood een laatste mogelijkheid bieden, en deze zal onherroepelijk komen door mijn wil. Want Ik zelf zal me openbaren en Ik kan door iedereen die van goede wil is worden herkend.

Wat menselijke wil - haat en liefdeloosheid van de mens - tot nu toe verrichte, zal nog worden overtroffen door mijn wil. Het zal vernietiging en verwoesting bewerkstelligen, ook van datgene wat u nog denkt te bezitten aan aardse goederen. De mensen moeten op een dieptepunt belanden, dat hen tot Mij om hulp zal laten roepen, wil hen nog redding worden gebracht voor het einde. Ze moeten inzien, dat elke aardse hoop vernietigd wordt. Pas dan zullen zich weinigen geestelijk bezig houden en ter wille van deze weinigen gebruik Ik nog een laatste middel voor het einde komt.

Maar de tijd, die op mijn laatste reddingsactie volgt, zal moeilijk zijn voor allen, voor gelovigen en ongelovigen. Alleen zullen de gelovigen voortdurend kracht van Mij ontvangen om vol te kunnen houden. Het geloof van veel mensen zal onzeker worden als het geen levend geloof is. En Ik beoog, dat ook een dood geloof daardoor gewekt zal worden, omdat dit anders geen waarde heeft voor de eeuwigheid.

Ongelovige en zwakgelovige mensen wil Ik te hulp komen door mijn stem, die luid en hoorbaar zal klinken. Maar er zal een grote afval van Mij plaatsvinden. De laatste storm zal veel ondeugdelijke vruchten afrukken. Maar dat zal Mij niet verhinderen de storm over de aarde te laten gaan. Wie standhoudt, doorstaat de proef voor de eeuwigheid.

En dus, twijfel niet aan mijn woord. Wacht op de dag, die met zekerheid zal komen. En benut tot die tijd elke dag, want u zult nog veel kunnen bereiken als u vlijtig bezig bent met de arbeid aan uw ziel. Elke dag van nood kan u geestelijk voordeel opleveren, als u maar aan Mij denkt, als het voor uzelf duidelijk is, dat er niets zonder mijn wil of toelating kan gebeuren. Wees gerust en werp elke zorg op Mij en Ik zal u helpen dragen, wat Ik u opleg ter wille van uw ziel. De tijd zal vliegensvlug aan u voorbij gaan. Maar hoe moeilijk die ook is voor u, hij is een genade, omdat u heel wat grotere geestelijke vorderingen kunt behalen, dan in een lange tijd van rust, die u lauw en traag zal laten worden en u niet dichter bij het uiteindelijke doel voert.

Wacht daarom geduldig op de vervulling van mijn voorspellingen. Verwacht geen beëindiging van de nood door mijn ingrijpen, maar alleen een verandering ervan. Want uw zielen zijn nog niet rijp voor een algehele harmonie op deze aarde. U zult moeten strijden en een sterk geloof verkrijgen, dan pas kan Ik de nood van u afnemen. Dan pas zult u een tijd van vrede kunnen beleven op aarde of in het rijk hierna. Maar houd u steeds voor ogen, dat mijn woord waarheid is, dat Ik nog geen letter opgeef van wat Ik heb verkondigd lange tijd tevoren en dat u zelf getuige zult zijn, dat u zult meemaken wat Ik verkondig, opdat u voor mijn woord zult kunnen opkomen voor de wereld. Want mijn laatste ingreep moet een bewijs zijn voor diegenen, die mijn woord tot nu toe geen geloof schonken, die Ik nog voor Mij wil winnen en aan wie Ik me door het natuurgebeuren duidelijk bekend maak, opdat ze geloven aan mijn macht en aan mijn werkzaam zijn door u.

En zo verkondig Ik u weer: de dag zal komen, plotseling en onverwacht. Hij zal volgen op een grote aardse nood, maar weer nieuwe nood brengen in andere vorm. Maar als u gelooft, dat alleen de liefde voor u Mij daartoe brengt u door leed te laten gaan, zal ze voor u ook draaglijk zijn. Want eens komt het einde en de verlossing voor u allen, die in Mij geloven en zich aan Mij overgeven; voor allen, die Mij belijden voor de wereld.

Amen