Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3737
6 april 1946

Zwaarste levensomstandigheden na de catastrofe

In afzienbare tijd zult u al in andere omstandigheden leven, en u moet uw levenshouding totaal veranderen om deze moeilijkheden te kunnen verdragen. Deze verandering is onvermijdelijk, want nu komt de eindtijd in de laatste fase, wat hetzelfde betekent als de zwaarste strijd om het leven met als doel een snelle geestelijke opwaartse ontwikkeling. Want de tijd tot het einde is nog maar kort, en dat wat deze grote aardse nood niet meer teweeg brengt is voor deze aarde ook niet meer te hopen.

Maar wie nog in leven mag zijn na het geweldige ingrijpen door God, kan met een goede wil nog een geestelijke instelling verkrijgen Hij kan al het gebeuren in verband brengen met de wil van de Schepper van eeuwigheid, en hij kan er door zijn instelling nog groot voordeel uit trekken voor zijn ziel.

Maar geheel ongelovige mensen zullen het verband niet inzien en het aardse leven van uit eigen kracht trachten meester te worden, maar toch hun wil verkeerd en niet naar Gods wil gebruiken. En het zal hun gelukken, want zij zullen ondersteund worden door de macht die tegen God inwerkt.

De gelovigen kunnen echter evenzo de zwaarste omstandigheden overwinnen met de kracht van God, die zij zelf wel kunnen gewaar worden, maar die niet de uiterlijk herkenbare uitwerking heeft van: dat de mens in aardse welstand leeft. Zij kunnen echter de innerlijke kracht opbrengen ook in de moeilijkste levensomstandigheden stand te houden.

Want de aardse nood zal groot zijn en op natuurlijke wijze niet licht te herstellen, omdat deze grote vernietiging door Gods wil een grote wanorde teweeg zal brengen, die de kracht van ieder mens persoonlijk bovenmate zal opeisen.

En dan zal ieder mens persoonlijk kracht moeten putten uit God, wil hij deze zware tijd doorstaan. Maar deze kracht staat hem zeker in rijke mate ter beschikking. Daarom laat God door Zijn dienaren steeds weer op het aanstaande wijzen, opdat zij reeds van te voren zich in verbinding kunnen stellen met deze "kracht gevende macht". Die niemand zal afwijzen die naar deze kracht verlangt.

Nog kunnen de mensen zich zulk een ingrijpen van God niet voorstellen, en wijzen daarom wat zij moeilijk te geloven vinden af. Toch moeten zij er over nadenken, opdat zij niet geheel onvoorbereid zijn op het gebeuren, als die dag is gekomen. Want hij komt onherroepelijk en zal een ieder verrassen, ook de gelovigen, en hij zal geweldige veranderingen teweeg brengen. En gelukkig hij die zijn denken verandert en de goede weg en de juiste instelling tot God vindt in zijn grootste nood. Want voor hem zal die dag tot zegen zijn.

Amen