Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3733
2 april 1946

De kelk van het lijden - De liefde Gods

De kelk van het lijden moet worden geledigd, als u gezond wil worden aan uw ziel, zodat deze als ontvanger van het licht na de dood van uw lichaam binnen kan gaan in het geestelijke rijk. U weet niet welke zegen het leed voor uw ziel u kan opleveren, u weet niet hoe deze in korte tijd geheel verandert, doordat het dichtste omhulsel van de ziel kan oplossen, waarvoor anders veel langere tijd nodig is. Uw leven is vastgesteld, het zal niet lang meer duren, maar uw zielen zijn nog ver van hun voltooiing verwijderd, en Ik wil ze helpen toch nog een bepaalde graad van rijpheid te bereiken, opdat ze niet een hernieuwde kluistering in de materie hebben te verwachten, want dit laatste boezemt me medelijden in en iedere afzonderlijke ziel zou Ik dit lot willen besparen.

Uw wil de rijpheid van ziel te verkrijgen is erg zwak en zo zou u nog veel tijd nodig hebben om die graad van rijpheid te bereiken. Maar deze tijd staat u niet meer ter beschikking en zo wend Ik daarom middelen aan om u te louteren, die wel erg smartelijk zijn, maar uitermate veel zegen kunnen brengen, als u zich maar in deemoed en overgave in mijn wil schikt, als u niet mort en klaagt, integendeel Mij zelf bij u laat werken met middelen die een goed resultaat beloven. Ik weet dat u lijdt, maar weet echter ook hoe u zult jubelen als de tijd van uw beproeving op aarde voorbij is en u haar hebt doorstaan, hoe u Mij zult danken dat Ik die middelen aanwendde om u te redden voor 'n eindeloos lange tijd van hernieuwde gevangenschap in de harde materie.

Wat Ik u nu bespaar, zult u in het rijk hierna moeten verdragen, als u de genade verkrijgt, nog voor het laatste einde het leven op aarde te kunnen verlaten. Doch leeft u tot aan het einde, dan bent u in gevaar nog weg te zinken, als u zich niet tevoren helemaal zult kunnen losmaken van aards bezit, als u niet tevoren tot het inzicht bent gekomen dat alleen het geestelijke leven waardevol is en dat het aardse leven slechts middel tot het doel is, een middel om de rijpheid van ziel te bereiken.

Geef alles weg wat u bezit om de rijpheid van ziel te verkrijgen, dan zult u getroost het einde kunnen verwachten, dan hebt u uw doel op aarde bereikt, u hebt de materie overwonnen en bent rijp voor het geestelijke rijk. Geef de goederen der aarde vrijwillig weg om in overmaat geestelijke goederen te kunnen ontvangen, want deze zullen u veel meer verblijden dan aards goed u ooit gelukkig kan maken.

Drink de kelk uit tot de laatste druppel, weet dat u mijn liefde bezit, anders liet Ik u niet zo lijden, want het leed is voor u die Mij erkent, een louteringsvuur, omdat Ik wil dat uw zielen kristalhelder binnen zullen gaan in mijn rijk, omdat Ik wil dat het licht en de kracht van mijn liefde u kan doorstromen zonder de geringste hindernis te ondervinden. En verlies niet het geloof in mijn liefde. Wie lijdt zal zich bemind weten door Mij, want Ik trek hem door het leed tot Mij, waar hij waarlijk eens vrede en gelukzaligheid zal vinden.

Amen