Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3723
21 maart 1946

Het loslaten van aardse goederen

Offer Mij alles op wat u op aarde lief is en in alle overvloed zult u in ontvangst nemen wat mijn liefde u biedt en wat u onvergelijkelijk gelukkig zal maken, reeds op aarde en eens in de eeuwigheid. Als u wilt ontvangen, dan zult u eerst zelf moeten willen geven. Hangt u echter aan aards bezit, dan zijn de goederen van het geestelijke rijk voor u onbereikbaar. Tot aards bezit behoort echter alles wat u aards gelukkig maakt, wat voor u waard is om naar te streven voor uw levensbehoeften. Alles waar u op aarde van houdt wat niet met u mee kan gaan in het geestelijke rijk, zult u Mij graag en vrijwillig moeten opofferen om goederen te ontvangen die onvergankelijk zijn, die u volgen in de eeuwigheid. U offert wel, maar ruilt voor iets onvergelijkbaar beters in en het is slechts een voorbijgaande scheidingspijn, waarop snel een zalige zekerheid volgt, nu pas de ware goederen te bezitten die waarde hebben voor de eeuwigheid.

En als Ik u dus alles afneem, verlies dan niet de moed. En twijfel niet aan mijn liefde en genade, aan mijn bescherming die Ik u toch nog verleen ofschoon u het niet beseft. Ik neem slechts van u om u des te meer terug te kunnen geven en als u zich vrijwillig losmaakt van datgene wat u lief is, zal ook uw lichaam naar behoefte bedacht worden. Alleen uw hart moet zich losmaken van alles, want de overvloed van mijn genade heeft een plaats nodig die vrij is van elke aards gerichte begeerte. Wat u vrijwillig offert hoef Ik u niet met geweld af te nemen, maar de scheiding ervan moet worden voltrokken als u wilt toenemen in kracht en genade, in zielenrijpheid en in geestelijke schatten die uw rijkdom uitmaken in de eeuwigheid. En dus zult u daaruit ook beseffen dat alleen de liefde Mij ertoe aanzet als Ik van u, mijn gelovigen, afneem wat de aarde toebehoort, omdat Ik u ontvankelijk wil maken voor datgene wat mijn liefde u geestelijk biedt. U zult leren inzien dat Ik niet in alle volheid in u kan werken zolang uw liefde niet Mij alleen, maar ook de goederen van de wereld geldt. En dus is het een genade als Ik probeer u te bevrijden van deze liefde en van u neem wat moeilijk vrijwillig is op te geven.

Offer Mij alles op, probeer uw hart los te maken van al het aardse en u zult de zegen van uw offerbereidheid spoedig bemerken. Want u trekt daardoor Mij zelf tot u - Die nu geen hindernis meer aantref om in alle overvloed in u werkzaam te kunnen zijn. Want er blijft u geen lange tijd meer over om uw aardse begeerten langzaam te kunnen overwinnen. U zult u sneller en daarom ook smartelijker moeten losmaken, maar het zal u steeds tot zegen strekken als u zich buigt voor mijn wil, als u gelaten uw noodlot op u neemt en niet met weemoed terugdenkt aan uw aardse goederen, want hoe makkelijker u zich daarvan kunt losmaken, des te meer is uw hart in staat en gewilliger om geestelijke gaven op te nemen en deze zullen u duizendvoudig schadeloos stellen, want hun echte waarde beseft u pas in het leven in het hiernamaals, als u rijk aan geestelijke goederen hierin binnengaat en ermee zult kunnen werken tot uw eigen gelukzaligheid.

Amen