Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3710
11 maart 194

Aankondigingen moeten letterlijk worden genomen - Einde - Toekomst - Heden

Als u de tijd nog niet voor gekomen houdt waarin vervuld wordt wat is verkondigd in woord en geschrift dan zult u onverwachts worden getroffen, want mijn wil komt in actie zoals het bepaald is sinds eeuwigheid. Wanneer u een open oog voor en het vermogen te oordelen over de geestestoestand van de mensheid hebt, zult u ook niet twijfelen aan mijn woord en u elke dag voorbereiden op de vervulling van mijn aankondigingen. En alleen hij die nog blind is van geest rekent met 'n verder liggende tijd, ook wanneer hij gelovig is, dat wil zeggen: Mij als Bestuurder van alle lotgevallen erkent. Maar het preciezer de samenhang weten van alle scheppingen met hun Schepper, het op de hoogte zijn van de opgave op aarde van de mensen en de gevolgen van de veronachtzaming ervan, zou de mensen de zekerheid geven, dat het einde in aantocht is en elke twijfel zou ongegrond zijn. Dit weten echter ontbreekt hun en slechts weinige hebben daarom het inzicht dat er niet veel tijd meer overblijft voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen. En zolang dezen de aardse ontplooiing meer aandacht schenken, wordt de laatste tijd niet productief benut.

De mensen moeten zich dagelijks voorbereiden als het einde hen niet zal doen schrikken. Maar wie doet zoiets, als hij de tijd nog niet voor gekomen houdt die het einde betekent van een verlossingsperiode? Elke gedachte aan uitstel is nadelig voor de zielen. En wanneer Ik u op de hoogte breng door mijn boden die Ik zelf onderricht, wanneer Ik u wil inwijden in mijn verlossingsplan en u bekend maak dat u nog slechts weinig tijd hebt - neem dan deze woorden van Mij aan in het volste geloof, bedenk dat Ik u niet voor niets deze aansporingen en onderrichtingen doe toekomen en richt uw leven daaraan beantwoordend in.

Reken op een spoedig einde en neem alles letterlijk wat Ik u verkondig door mijn dienaren op aarde. Bedenk dat de toekomst ook eens een heden wordt en als u de woorden alleen geen geloof schenkt - kijk dan naar het leven en doen en laten van de mensen om u, kijk naar wat er overal gebeurd, onderken de geestestoestand van de gehele mensheid op aarde - die zichzelf overtreft in liefdeloosheid en handelingen die niet in overeenstemming zijn met mijn gebod van de liefde. En dit inzicht moet voor u de bevestiging zijn van mijn aankondigingen, u zult daaruit moeten opmaken welk uur geslagen heeft en dus mijn ingrijpen dagelijks en op elk moment verwachten - want dat gaat aan het einde vooraf dat in niet al te lange tijd zal volgen.

Ik onderricht mijn dienaren op een manier, dat u zult moeten inzien dat Ik hen opleid voor een missie. Ook het spoedig werkzaam zijn van deze dienaren moet voor u 'n bewijs zijn, want Ik heb geen schools onderrichte verkondigers van mijn woord nodig; integendeel mensen die zich zelf hebben gevormd om opnamevat te zijn van mijn woord door hun levenswandel, opdat ze overtuigd voor mijn woord kunnen opkomen. En dus zullen ze spoedig hun ambt moeten aanvaarden om succesvol werkzaam te kunnen zijn voor Mij en mijn rijk op deze aarde. En zo iemand mijn woord uit hun mond aanneemt en eveneens bereid is Mij te dienen - voor Mij werkzaam te zijn in de laatste tijd voor het einde, zal hij ook de tijd voor gekomen houden, hij zal zelf de noodzakelijkheid van mijn werkzaam zijn in de laatste tijd inzien en niet twijfelen aan mijn woord - hij zal rekening houden met de tijd die vlak voor de deur staat, omdat hem wordt toegestaan voor Mij te werken, want wie mijn woord gelovig aanneemt voelt ook de nabijheid van het einde. Hij ziet het lage niveau van de mensheid en weet dat er geen geestelijke opbloei op deze aarde meer kan bestaan.

Maar wie alleen het wereldgebeuren beschouwt, heeft geen oog voor de geestestoestand van de gehele mensheid en daarom zal hij ook niet erkennen dat de tijd van het einde is gekomen. Doch onverwachts snel zal de dag er zijn die Ik heb vastgesteld sedert eeuwigheid als einde van een verlossingsperiode. Wacht er daarom alsmaar op en bereid u voor, opdat u deze dag niet hoeft te vrezen.

Amen