Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3696
24 februari 1946

Overtreding van de eeuwige ordening - Verzoekingen

Als u volkomen serieus uw best doet te leven naar mijn wil, die aan u bekend is gemaakt, zult u zich steeds in de toestand van zielennood bevinden als u gefaald hebt, als u mijn gebod van liefde hebt overtreden. En dat zij voor u het onmiskenbare bewijs, dat u zult moeten terugkeren in mijn eeuwige ordening, om innerlijk weer vredig te worden. Mijn ordening is alleen werkzaam zijn in liefde en elke liefdeloosheid gaat daar tegenin. Een liefdevol hart en daarom een hart dat steeds mijn geboden vervult, is niet onrustig of moedeloos. Want het vindt zijn rust in Mij en het kan niet uit de eeuwige ordening stappen, dus liefdeloos handelen.

Maar aan verzoekingen zal het ook hem niet ontbreken, want mijn tegenstander probeert steeds wanorde te brengen waar orde heerst, onvrede in een vredig hart te strooien en het van zijn kracht te beroven door beïnvloeding van zijn wil en zijn denken. En aan deze verzoekingen moet hardnekkig weerstand worden geboden. De verzoeker mag niet triomferen. Integendeel, de mens moet de zege behalen, doordat hij zich niet zal laten meeslepen in liefdeloze handelingen, woorden en gedachten.

Dit is een moeilijke strijd tegenover de verleider, maar met mijn hulp gemakkelijk te doorstaan. Steeds moet de kracht van de liefde sterker zijn en weerstand bieden. Steeds moet de sterkte van de ziel tevoorschijn treden, waar de lichamelijke zwakheid zichtbaar is. De mens moet zich door innige aanspraak aan Mij overgeven, dat Ik nu zijn zaak behartig en hij van elke verantwoordelijkheid is ontheven.

De mens mag Mij niet vergeten. Hij moet in geestelijke en aardse kwelling aan Mij denken, opdat Ik dan alles kan regelen wat hem bezwaart, wat hem overkomt en hij dus nooit voor de verzoeker hoeft te bezwijken.

U, mijn dienaren op aarde, wordt vaak beproefd en zult moeten standhouden, als u vooruit wilt gaan. U zult klippen moeten omzeilen en veel kracht nodig hebben. Maar als u wilt, staat ook mijn kracht u ter beschikking. Vergeet Mij alleen niet. Laat niet toe dat de verzoeker Mij verdringt, want uw wil is doorslaggevend, wie zich van u meester maakt. Begunstig hem niet, maar stel u altijd naast Mij op en hij zal van u wegvluchten, omdat hij mijn aanwezigheid niet verdraagt.

Maar als u zwak wordt, heeft hij macht over u. En hij rust niet eerder dan dat u een overtreding tegen de eeuwige ordening hebt begaan, tot u gevallen bent, en nu weer kracht nodig hebt om op te staan. Ik ben niet boos op u, maar Ik waarschuw u. Want veel kracht gaat voor u verloren, die u of niet vraagt, of nodig hebt om weer in de oude ordening binnen te gaan, die u echter zou kunnen benutten om vooruit te gaan als u niet gevallen zou zijn.

Blijf daarom sterk van geest. Laat de vijand geen macht over u krijgen. Houdt u altijd aan Mij vast en Ik leid u in weerwil van uw ziel door alle verleidingen. Want als u samen met Mij strijdt, zult u elke strijd doorstaan.

Amen