Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3692
20 februari 1946

Aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos

U moet zich totaal losmaken van de wereld als u vervuld wilt zijn met mijn kracht, en deze wilt gewaarworden. U zult echter in angstige uren alleen dan de rust kunnen bewaren als u de wereld ongeacht laat en uzelf in gedachte aan Mij overgeeft. Hen die deze verbinding zoeken in uren van hoogste nood zal Ik in het bijzonder bijstaan, want zij bewijzen Mij daarmee hun geloof dat Ik nimmer zal teleur stellen.

Uzelf kunt niets tegenhouden wat Ik over u laat komen, daarom zijn alle pogingen die u onderneemt voor uw lichamelijk welzijn vruchteloos. Uw denken tot Mij te richten en gelovig mijn hulp te verwachten is beslist veel waardevoller en levert ook zeker succes op, want Ik bescherm dan uw lichaam en uw ziel omdat u gelovig bent.

Maar voordat Ik Mij zal uiten door de krachten der natuur, zend Ik u nog onfeilbare tekenen van een naderende catastrofe. Denk dan aan mijn woorden en kom samen in gebed, en wat u dan nog doet, doe het alleen voor uw geestelijk welzijn. Zorg dus niet voor uw lichaam maar zoek alleen de innige verbinding met Mij te herstellen, want dan kan Ik op u inwerken en kan u leiden zonder weerstand te ondervinden van aardse afleiding, die het werken van mijn geest zwakker of zelfs onmogelijk maakt.

Aardse voorzorgsmaatregelen voor uw lichaam zijn dus nutteloos, want wat Ik u wil laten behouden zult u behouden. Maar wat Ik wil dat u zult verliezen kunt u niet beschermen. Ik weet precies wat u nodig heeft, maar Ik weet natuurlijk ook wat hinderlijk is voor de ontwikkeling van uw ziel.

Laat daarom iedere zorg voor uzelf en uw aards bezit aan Mij over en denk alleen aan uw ziel, want u weet niet of ook uw laatste uur niet is gekomen. Daarom kondig Ik Mij zelf eerst nog aan, en door mijn liefde geef Ik u nog voldoende tijd uzelf te verbinden met het geestelijke rijk en met Mij. Ik heb het lot van ieder mens in mijn hand en zal het leiden tot zijn bestwil.

Wie zich dus met Mij verbindt is ook in veilige hoede. Hij behoeft dus geen veiligheidsmaatregelen te treffen die in één ogenblik kunnen wegvallen. Want Ik zal Mij zelf te kennen geven aan de mijnen om hun geloof te sterken, en zal hen opleiden tot ware arbeiders voor mijn rijk. Wees dus niet bezorgd want Ik zorg voor u, geef alleen maar acht op mijn woorden van liefde en laat ze weerklank vinden in uw hart. En spoor ook uw medemensen aan net zo'n houding aan te nemen en waarschuw hem eveneens voor overijverige voorzorgsmaatregelen die het aardse welzijn betreffen. Druk hen ook op 't hart zich tot Mij te wenden en hun ziel en lichaam geheel over te geven aan Mij in een levend geloof. En wie uw woorden ter harte neemt zal ook wonderlijk verder geleid worden naar gelang de sterkte van zijn geloof.

Vrees daarom niet wat er gaat gebeuren, al is uw toestand nog zo kritiek. Mijn arm reikt overal heen tot hulp maar ook tot vernietiging: Wie Ik dus wil behoeden die blijft behouden, en wie Ik vernietigen wil (terecht brengen) die kan zich niet redden. Hij moet er alleen voor zorgen dat zijn ziel niet ten prooi valt aan de geestelijke duisternis, dan is ook hij gered voor de eeuwigheid.

Amen