Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3684
12 februari 1946

Verzoekingen

Val niet ten offer aan de verzoekingen, die steeds weer op u afkomen doordat Ik ze toelaat. De vijand van uw ziel doet voortdurend moeite u voor zich te winnen en hij zet u steeds weer valstrikken, waarin u verward raakt, hij tracht u ten val te brengen, wetend, dat u maar moeilijk overeind kunt komen en dat hij uw zwakheid dan voor zich kan benutten.

En Ik verhinder zijn voornemen niet omdat Ik hem een bepaalde macht over uw zielen in het stadium als mens heb toegestaan, omdat u in vrije wil een beslissing moet nemen en u zich met mijn hulp en genade ook uit zijn macht zal kunnen ontworstelen.

Ik laat zijn activiteiten toe, maar waarschuw en vermaan u voortdurend, opdat u weerstand biedt en oplettend bent en u zich niet van Mij verwijdert, opdat Ik u te allen tijde kan helpen, als u Mij roept en mijn hulp afsmeekt. De kracht om weerstand te bieden staat u steeds ter beschikking, gebruik die daarom ook, kom bij elke lichamelijke en geestelijke kwelling tot Mij, dat Ik u bijsta en u zich niet, zonder verzet te bieden, aan mijn tegenstander overgeeft, want alleen door strijd komt u hogerop, alleen door strijd wordt u gehard en wordt u de vijand de baas.

Altijd zult u de kracht van Mij in ontvangst kunnen nemen en ze tegen hem gebruiken, en u zult overwinnaar blijven omdat uw wil zich van mijn tegenstander afkeert. En wordt niet kleingelovig en angstig al komen de verzoekingen nog zo dreigend op u af. Dit is zijn wapen: u vreesachtig te maken, uw weerstand te verlammen, u echter moet weten dat er Een is die u in alle volheid kracht kan geven en dat u daarom geen verzoeking hoeft te vrezen al mag u er nog zo onmiskenbaar mee geconfronteerd worden. Alleen de wil om te overwinnen moet u bezielen, dan zult u ook zegevieren de wil moet echter oprecht zijn. U bent voortdurend door slechte krachten omgeven, die uw geestelijke ondergang willen bewerkstelligen, u hebt echter ook steeds helpers die u terzijde staan, die uit het lichtrijk komen, die u in mijn opdracht behulpzaam bijstaan als u Mij maar aanroept.

En vertrouw u dagelijks aan hen toe, laten zij uw beschermers zijn door uw wil en uw overgave aan Mij en al het geestelijke vol van licht, dat innig met Mij verbonden is en dus ook in mijn wil werkt. Laat hen voor u zorgen en draag hun in gedachten de last over die op u drukt en u zult verlichting bemerken, u zult niet meer angstvallig zijn, u zult in rust en kalmte tegenover elke verzoeking staan en die dus ook overwinnen.

Steeds bent u zeker van mijn bescherming en mijn hulp, want ofschoon Ik mijn tegenstander ook macht over u heb toegestaan, zo staat u toch ook in gelijke mate kracht ter beschikking, want ook Ik wil u winnen en mijn doel is waarlijk het juiste. Alleen vanwege uw wilsvrijheid laat Ik de strijd en de verzoekingen van de kant van mijn tegenstander toe, want alleen in wilsvrijheid kunt u het doel bereiken volmaakt te worden en dus gelukzalig tot in alle eeuwigheid.

Amen