Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3681
9 februari 1946

Roep Mij aan in nood - Diepte van het geloof

In uren van nood hoeft u alleen maar vol vertrouwen tot Mij te roepen en Ik ben dichter bij u dan ooit. Elke verbinding met Mij door middel van gedachten, heeft voor u mijn nabijheid als resultaat, want Ik ben een Geest die u in kleinste mate zelf in u draagt. En als uw roep tot Mij uit het diepst van het hart komt is het de geestvonk in u, die naar Mij, de Vadergeest van eeuwigheid toe snelt, die van Mij niet te scheiden is en die Mij dus tot zich trekt. Weliswaar ben Ik altijd dicht bij u, maar merkbaar alleen dan, als uw wil bewust naar Mij streeft en u mijn tegenwoordigheid afsmeekt. En in zoverre zult u mijn nabijheid bemerken, dat er van binnen uit een rust over u komt die in het vaste geloof in Mij en mijn hulp zijn grond vindt.

Roep Mij aan in nood en Ik zal u verhoren. Als u dus gelooft dat Ik besta en dat Ik u bemin dat niets onmogelijk is voor mijn macht en mijn wil zal uw roep ook uit het hart komen en zonder te twijfelen zult u de vervulling van uw verzoek, mijn hulp, afwachten. En u zult geholpen worden. Maar elke twijfel verzwakt de kracht van het geloof, u maakt dan het werkzaam zijn van de geest in u onmogelijk, u hindert hem zelf om zich naar Mij, de Vadergeest te begeven en hij kan dan ook niet de kracht overbrengen die van Mij uit door de geestvonk op u overgaat.

Waarlijk gelovige kinderen wil Ik mijn eigendom noemen, die het woord van de Vader zonder enige beperking vertrouwen, die zich aan Hem overgeven in elke nood en elk gevaar, die niet bang zijn en kleinmoedig worden, omdat ze zich geborgen weten in de hoede van de liefdevolle Vader. Deze diepte van het geloof maakt u zeer sterk in de geest, ze verdrijft elke aardse en geestelijke nood, want een onwankelbaar geloof veroorlooft Mij ongehinderd werkzaam en voortdurend merkbaar tegenwoordig te zijn. Dan kan Ik ook duidelijk zichtbaar werken, Ik kan het onmogelijk schijnende tot stand laten komen, omdat een diep geloof een volheid van kracht tot gevolg heeft, waardoor de mens zelf, of ook de geestelijke kracht voor hem, overwinnaar wordt van datgene wat hem zorgen baarde.

Geloof en u zult altijd worden geholpen, laat door uw geloof mijn kracht bij u binnenstromen en u nu door de geest in u, rust en zekerheid verschaffen, want de toegenomen kracht in u gaat van Mij uit, ze is 'n uitstromen van Mij zelf en dus ben Ik zelf in en bij u, al naar gelang de sterkte van het geloof en de innigheid van uw roep naar Mij.

Op aarde zult u nooit kunnen begrijpen dat, Ik zelf, de geestvonk in u, liefde, kracht, licht, alles een is, dat Ik dus steeds tegenwoordig ben, waar de geest in u kan werken, waar liefde beoefend wordt en Ik als kracht en licht duidelijk zichtbaar ben. Want wanneer dit alles voor u begrijpelijk zou zijn, zou u niet meer kunnen twijfelen. U echter moet uw best doen het te begrijpen en u moet de geest in u raadplegen dat hij u onderricht en u opheldering geeft over dat wat voor u nog onverklaarbaar is, wat u niet begrijpt.

En de geest in u zal u onderrichten. En weer ben Ik het zelf, die u onderricht, die u tot Mij wil trekken en u de waarheid brengt, opdat u de weg naar Mij vindt, opdat uw vermogens geestelijk gericht zijn en u verlangt met de Vadergeest in verbinding te treden. En dan zal uw geloof steeds dieper en sterker worden, steeds maar door zult u Mij herkennen, mijn voortdurende aanwezigheid zult u bemerken en in volledige rust u aan Mij en mijn leiding toevertrouwen. En u zult waarlijk juist geleid worden op deze aarde, u zult de juiste weg gaan, die naar het eeuwige vaderland leidt en uw doel zeker bereiken.

Amen