Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3656
14 januari 1946

Rust en vrede van de ziel door diep geloof

Uw hart blijft onrustig, zolang u niet vast gelooft in mijn altijddurende liefde en zorg voor al mijn schepselen. Alleen het diepe geloof geeft u de rust en de vrede van de ziel. En dus zult u dit eerst moeten trachten te verkrijgen, dan zult u het aardse leven de baas worden ook in de moeilijkste tijden, in aardse nood en benauwenis. Steeds weer roep Ik u toe: Wat kan u gebeuren zonder mijn wil en toelating? Mijn macht is zo sterk dat ze alles kan verhinderen wat Ik wil. En mijn liefde voor u is zo groot dat Ik ook verhinder wat tot nadeel is voor uw ziel. Moet het lichaam desondanks lijden, beschouw dan ook dit als een bewijs van liefde, want het dient uw ziel het beste. Vrees daarom geen aards leed, maar vertrouw Mij, dat Ik ook dit draaglijk maak, als u maar gelooft in Mij, mijn liefde en macht.

Probeer u in te denken dat een kracht die Mij vijandig is u te gronde wil richten, en dat Ik dit nimmer toelaat uit liefde voor u. De vijandige kracht tracht uw wil te winnen en als hem dit niet lukt, woedt hij tegen u. Is uw wil nu serieus op Mij gericht, dan sta Ik ook als bescherming bij u en het werkzaam zijn van de tegenstander is zonder resultaat. En zo zult u toch steeds moeten geloven dat Ik bij u ben, dat u nooit weerloos aan zijn invloed bent overgeleverd. En dit geloof zal u troost en rust geven, want Ik beschaam het niet.

Uw geloof is het beste wapen tegen de vijand van uw ziel. Dit stel Ik niet teleur en Ik help u in elke nood, geestelijk en aards. Als u echter bang bent en twijfelt, dringt de tegenstander bij u binnen en oefent hij zijn invloed uit. U kunt alleen maar een sterk geloof bereiken als u zich voortdurend met Mij verbindt in gebed. Want het voortdurend aanroepen geeft u ook innerlijke zekerheid dat Ik u helpen kan. En u zult ook mijn liefde voelen die u wil helpen in elke nood. Laat geen aardse zorg bovenkomen, want deze neem Ik van u over als de tijd daar is. En denk alleen aan uw ziel en zorg ijverig voor haar, doordat u ze sterk en krachtig maakt door mijn woord. Als u uw ziel mijn woord verschaft, zal ze sterker worden in het geloof. En als u gelooft, laat ook geen aardse nood u meer schrikken.

Voortdurend geef Ik u de verzekering dat Ik u bescherm in elk gevaar van lichaam of ziel. Schenk geloof aan mijn woord. En rust en vrede zal in uw hart komen. U zult elke zorg aan Mij overlaten. U zult ook uw geloof op anderen kunnen overdragen, want een diep geloof straalt zijn kracht uit en doet ook het zwakke geloof van de medemensen opleven. Vrees niet, maar geloof dat Ik vol van kracht ben en u liefheb. En onbezorgd zult u door het aardse leven gaan, steeds zeker van mijn hulp. Geen nood zal u beangstigen, zelfs al zult u hem ter wille van uw ziel moeten verdragen. Want Ik beëindig hem als de tijd daar is, Ik help u naar uw geloof.

Amen