Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3630
18 en 19 december 1945

Kosmos - Veranderingen - Catastrofe

Wat zich in de kosmos voltrekt is u onbekend en u zult ook nooit de wetten van de natuur zo diep doorgronden, dat u in staat zult zijn te bepalen, wanneer en hoe zich veranderingen voltrekken die zich volgens het eeuwige heilsplan van God moeten voltrekken om het werk van het opnieuw vormgeven van de aarde voor te bereiden. En u zult steeds verrast worden door gebeurtenissen die zich in de natuur afspelen en daarom ook nu onverwacht tegenover een geweldig natuurverschijnsel staan, dat voor hem die met geestelijke ogen schouwt begrijpelijk is, maar voor het merendeel van de mensen onbegrijpelijk zal blijven, omdat ze de samenhang van al het gebeuren, ook het kosmisch bepaalde, met de geestelijke ontwikkeling van de mensen en al wat wezenlijk bestaat, niet inzien, omdat ze ook niet op de hoogte zijn van het voor de deur staande einde en de omvorming van een scheppingswerk, dat alleen de geestelijke ontwikkeling moet dienen en thans nutteloos is geworden door de van God afgewende wil van de mensen.

Wat er staat te gebeuren in de natuur, gaat onmerkbaar in zijn werk en de mensen schenken er daarom weinig aandacht aan. En toch zouden ze veel afwijkingen kunnen vaststellen, die hen wantrouwig moesten maken, als ze opletten en de schepping tot zich zouden laten spreken. Er spelen zich veranderingen in het binnenste van de aarde af, die leiden tot erupties, die eerst gedeeltelijk tot uitbarsting komen, waarna ze dan op vastgestelde tijd naar een volledige verwoesting van het aardoppervlak voeren, op het eeuwige heilsplan van God verloopt alles zoals Zijn wil dat vaststelt. In het binnenste van de aarde bevrijden zich ontelbare geestelijke wezens, en God geeft Zijn toestemming, Hij laat hen actief worden op de vastgestelde tijd, omdat hun werkzaam zijn niet tegen Zijn wet van eeuwigheid is gericht.

En de aarde zal beginnen te beven als deze wezens actief worden.

Hier en daar zal ze zich openen en dus deze wezens de weg vrij geven naar een andere dan tot nu toe.

En grote veranderingen zullen zich aan het aardoppervlak voltrekken waar deze bezigheid plaatsvindt, tot schrik van de bewoners die blootgesteld zijn aan een vreselijke natuurcatastrofe.

Maar dit zal slechts een inleidende gebeurtenis zijn op de erop volgende volledige verwoesting van de aarde, een laatste waarschuwende stem voor allen die haar zullen overleven, en een wijzen op het nabije einde, waaraan de mensen tevoren geen geloof schenken. Maar het spreken van God zal begrijpelijk zijn voor ieder die het wil verstaan. Alles wat zich in het universum afspeelt, ook elke kosmische verandering, is bepaald door de ontwikkeling van het geestelijke, en ofschoon de mensen het niet begrijpen ten gevolge van hun aan eigen schuld te wijten onwetendheid, moeten ze worden geconfronteerd met het werkzaam zijn van de wezens die nog in het binnenste van de aarde gekluisterd zijn en streven naar de vrijheid ten dienste van hun positieve ontwikkeling. Talloze mensenlevens zullen aan dit uitbreken van het geestelijke ten offer vallen en min of meer rijp het geestelijke rijk ingaan, Maar ook ontelbare wezens worden vrij en kunnen in een andere vorm opwaarts streven.

En zo is het geweldige natuurgebeuren tegelijk een voorval om verlost te worden uit de eindeloos lange tijd van gekluisterd zijn in de meest vaste materie en een overgang voor het daarin zich bevindende geestelijke naar een minder pijnlijke andere vorm; zoals het echter ook de ontwikkelingsgang van het geestelijke op de aarde beëindigt dat in het laatste stadium was en de vrije wil kon gebruiken om verlost te worden.

Niemand kan dit kosmische gebeuren van te voren bepalen als hij niet in diep geloof door de geest Gods daarover is onderricht, want de goddelijke natuurwetten zijn voor de mensen niet inzichtelijk, zodat dag en uur steeds geheim zal blijven, tot zich de eerste merkbare verschijnselen aankondigen, waar echter vooreerst geen aandacht aan wordt geschonken. Doch zodra de dag in aantocht is, zal een grote onrust al wat leeft overvallen, mensen en dieren zullen het innerlijk bespeuren en alleen zij die een gewekte geest hebben, zullen in staat zijn daar opheldering over te geven en toch niet worden aangehoord door hen die werelds gezind zijn, die een verwoesting van de aarde nimmer willen accepteren en dus volledig verrast worden door het uitbreken van de natuurelementen.

En God kondigt steeds weer dit gebeuren aan, Hij laat daar de mensen niet over in onwetendheid wat hun in de komende tijd te wachten staat. En Hij geeft Zijn boden steeds weer de opdracht van dat wat komt melding te maken. Want de dag zal niet lang meer op zich laten wachten.

En wie oplettend is, herkent ook het anders worden en zijn blik zal geestelijk gericht zijn, want alles wat komt volgens het eeuwige heilsplan van God, heeft de ontwikkeling ten doel van het geestelijke dat in gevaar is en dat door Gods liefde zal worden geholpen.

Amen