Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3624
10 december 1945

"Word als kinderen"

Word als kinderen en vlucht naar Mij in elke nood. En vrees niet, want uw hemelse Vader laat niet toe wat niet uw welzijn dient. Geloof en vertrouw Me, uw Vader van eeuwigheid, dat Ik mijn handen beschermend boven u uitspreid. En zie in elke nood van het lichaam alleen een liefdevol opvoedingsmiddel, dat bedoeld is voor uw ziel. Maar weet, dat ook de nood van het lichaam door Mij wordt opgeheven als u er vast in gelooft en mijn vaderliefde in alles herkent, wat er ook gebeurt. Wees zorgeloos net als kinderen en laat elke zorg voor u over aan de Vader. En let er alleen op de wil van uw Vader in de hemel te vervullen, en mijn vaderliefde zal u vastpakken en u aan mijn hart drukken. Vraag en pieker niet angstig wat er komen gaat, maar blijf rustig en wacht alleen op de hulp van de Vader als de nood op u drukt. Vertrouw volledig op Mij en Ik leid u op al uw wegen. Uw sterkte ligt in het kinderlijke vertrouwen en in deemoedig gebed, want dat beschaam Ik niet en Ik verhoor u altijd. Maar wees niet bang en twijfel niet.

De liefde van de Vader redt u uit elk gevaar en de roep van het kind sterft nooit ongehoord weg.

Maar om te worden als kinderen zult u elke weerstand moeten opgeven. U zult steeds maar moeten willen, dat Ik u bij de hand neem. En u zult Mij gewillig moeten volgen en nooit andere wegen willen gaan.

En zo zult u in gelovig vertrouwen moeten vragen en u nu vol overgave op Mij verlaten en elk gebeuren nu als mijn wil beschouwen.

Want het is mijn wil. Er gebeurt niets tegen mijn wil als u uw zorgen aan Mij hebt toevertrouwd. Alleen degene die alleen te werk gaat, zonder mijn zegen en mijn bijstand te hebben gevraagd, laat zijn wil werkzaam worden, die nu dienovereenkomstig een effect zal hebben, maar niet altijd tot zijn heil. Hem kan Ik mijn hulp niet ten deel laten vallen, omdat hij ze niet als mijn hulp zou inzien, maar als eigen verdienste zou beschouwen. Doch de wegen van mijn kinderen effen Ik, zelfs wanneer ze moeilijk begaanbaar lijken. Geef u vol vertrouwen alleen aan mijn leiding over en u zult steeds de liefdevolle hand van de Vader voelen, die u veilig en ongedeerd door al het onheil van deze wereld heenleidt. En put steeds troost en kracht uit mijn woord.

Laat de Vader spreken tot Zijn kinderen en neem elk woord van liefde op, opdat het u weer tot liefde aanspoort. Laat de stem van de Vader nooit ongehoord wegsterven, maar wees blij dat u in staat bent ze te horen, dat de Vader daarin Zijn liefde voor u kenbaar maakt en volg Hem en Zijn woord met blijmoedige ijver.

En u zult mijn welgevallen verkrijgen. U zult de Vaderliefde steeds sterker voelen. U zult geen nood meer vrezen en aan mijn hart goed geborgen zijn.

Amen