Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3594
4 november 1945

Alles is Gods wil of toelating

U zult oplettend moeten zijn en elk gebeuren als door Mij gewild of toegelaten moeten beschouwen als u daar zegen uit wilt halen voor uw ziel. Alleen de voortdurende zekerheid dat mijn wil achter alles staat wat er gebeurt zal u rustig laten worden, ofschoon u in een bewogen tijd vol onrust leeft die voor u in vergrote mate moeite en zorg betekent. Zodra u Mij overal en in elk gebeuren onderkent, valt alle onrust van u af. Want dan weet u dat Ik ook bereid ben en de macht heb om voor de enkeling een meer gunstige toestand te scheppen. En dit geloof zal door Mij niet worden beschaamd, want een sterk geloof tracht Ik alleen maar te ontwikkelen omdat Ik het nodig heb ik de komende tijd, omdat Ik op aarde steunpilaren nodig heb die alleen door een sterk geloof ertoe in staat zijn mijn rijk op deze wereld te helpen opbouwen of het te beschermen tegen verwoesting door mijn tegenstander.

Dit sterke geloof probeer Ik in u te ontwikkelen. Ik tracht het voortdurend te verdiepen en onderricht u onophoudelijk, u door middel van gedachten mijn scheppingskracht en mijn wil om lief te hebben voor de geest houdend en door elk gebeuren om u heen daarmee in samenhang te brengen. En als u dus op alles acht slaat en in het bijzonder op uw levensweg, dan zult u steeds mijn liefde voor u moeten inzien die steeds weer wegen zal vinden wanneer u hulp nodig hebt. En u zult zich in het volste vertrouwen aan uw lot overgeven, want Ik, uw Vader van eeuwigheid, leid u wel juist. En voor Mij is niets onmogelijk, als u maar in vast geloof aan mijn liefde en kracht mijn hulp verwacht. Ik wil dat uw geloof sterk zal worden en moet het daarom ook aan beproevingen blootstellen waar het zich moet bewijzen, waardoor het sterker zal worden tot het onwankelbaar is geworden en u nu deugdelijke werktuigen voor Mij op aarde bent.

Er gebeurt niets zonder mijn wil of mijn toelating en alles kan u tot zegen strekken als u het vanuit dit standpunt bekijkt. Want dan zult u Mij ook steeds in uw nabijheid voelen. U zult u niet alleen voelen, maar van alle zorgen bevrijd, omdat u deze kunt toevertrouwen aan Mij, de Sterkere die u altijd helpt als u Hem daarom vraagt. Ik sta steeds aan uw zijde, zodra u maar mijn aanwezigheid toelaat door geestelijke verbondenheid met Mij, door goede gedachten en goede werken, zodra u zich aan mijn leiding overgeeft en moedig ook het onoverwinnelijk schijnende wilt overwinnen met mijn hulp. Dan zal elke last of hindernis kleiner worden. Het zal in elkaar storten en stap voor stap komt u dichter bij het doel omdat Ik bij u ben, omdat Ik met u mee ga en u aan mijn hand veilig en zeker uw doel zult bereiken. Geloof daarom en beschouw alles als mijn wil, wat er ook over u komt. En geloof dat voor Mij, de Liefde en Bron van kracht van eeuwigheid, niets onmogelijk is.

Amen