Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3577
14 oktober 1945

Het opofferen van de wil

Schenk uzelf aan Mij en Ik wil uw Vader zijn, niet alleen Schepper en Behoeder, maar in vurige liefde uw Vader die voor u zorgt, die in het geluk van Zijn kinderen ook Zijn diepe vreugde vindt. Ik roep u voortdurend. Laat u dus door mijn liefde halen. Kom naar Mij, eveneens met liefde in uw hart. Pak mijn vaderhand vast en blijf voortaan bij Mij. Blijf in de nabijheid van Diegene Die u alle heerlijkheden kan bieden en uw vurig verlangen kan stillen, Die u met geestelijke gaven kan verblijden en bovenmate met licht en kracht kan bedenken. Kom naar Mij, laat al het aardse achter dat als scheiding tussen Mij en u in staat. Breng Mij alleen uw ziel, uw wil, en laat Mij de leiding overnemen en u zult waarlijk juist geleid zijn. Want Mijn kinderen leid Ik naar het doel en Ik geef ze nooit meer uit handen.

Wie in vrije wil de weg naar Mij heeft gevonden, wie dus zijn vrije wil aan Mij schenkt, die is mijn kind en hem geldt mijn diepste vaderliefde en zorg. Wie zijn wil aan Mij opoffert, moet hem echter van het aardse hebben losgemaakt. Hij moet elk verlangen naar de wereld hebben overwonnen, daar anders zijn wil nog niet onverdeeld naar Mij uitgaat. Schenk uzelf aan Mij, dan neem Ik bezit van u en wat Mij nu toebehoort, blijft voor eeuwig van Mij. Geen enkele lichamelijke zorg mag dan uw hart bezwaren, want uw Vader in de hemel neemt die op zich zoals Ik het beloofd heb.

Een liefdevolle vader doet alles voor zijn kinderen. Hij houdt leed en zorg ver van hen, als ze hem maar onbegrensd vertrouwen, in zijn armen vluchten en van hem bescherming en hulp verwachten. En uw Vader in de hemel draagt waarlijk de vurigste liefde voor Zijn kinderen in het hart. En Zijn kinderen zullen deze liefde mogen voelen in tijden van hardste aardse nood. Ze zullen mijn stem mogen vernemen en hun harten zullen sneller voor Mij gaan kloppen en zich helemaal losmaken van de wereld.

Streef dit na doordat u zich inspant uw wil geheel en al aan mijn wil te onderwerpen, doordat u zich aan Mij schenkt opdat mijn vaderliefde u kan omvatten. Sla geen acht op de beslommeringen en het lijden van de wereld, maar sla uw ogen en harten op naar Mij Die boven de aardse wereld staat en Die aan alle nood paal en perk kan stellen door Zijn macht. Tracht mijn vaderliefde te verwerven doordat u Mij al uw liefde doet toekomen, doordat u alleen verlangt naar Mij, en Ik zal eeuwig voor u zorgen. Want dan bent u mijn ware kinderen naar wie mijn vaderliefde uitgaat, die hun weg over de aarde afleggen onder mijn leiding en daarom ook het doel bereiken.

Amen