Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3568
5 oktober 1945

"Werp al uw zorgen op Mij"

En Ik zeg u: het is waarlijk beter dat u naar Mij vlucht in het gebed, dan dat u zich angstig zorgen maakt om in de behoeften van het lichaam te voorzien. Want alleen Ik kan u geven wat u nodig hebt. En alleen mijn wil is doorslaggevend, hoever uw aardse bezorgdheid u succes oplevert. Als u echter bidt zult u deze wil ertoe brengen u hulp ten deel te laten vallen. En dan is het de terechte zorg als u ze aan Mij zult overlaten. U moet weliswaar op aarde uw plicht vervullen. U moet uw functie ernstig nemen en de plek innemen waarop u geplaatst bent. Maar elke angstige bezorgdheid om de toekomst moet u laten varen. Want zult u ze voor uzelf veilig kunnen stellen? Wanneer mijn wil er tegen is, bent u tevergeefs bezorgd. En wanneer mijn wil u laat toekomen wat u nodig hebt, dan moet u ernaar streven dat deze wil van Mij u goedgunstig wordt door een Mij welgevallige levenswandel en door verbondenheid met Mij. Vergeet nooit dat u een liefhebbende Vader hebt Die zich om Zijn kinderen bekommert. En streef er alleen naar als Zijn kind te worden aangenomen. Een vader die zijn kinderen liefheeft zal hen nooit met lege handen laten weggaan. Veeleer zal hij aan al hun behoeften tegemoet komen en trachten de kinderen een bestaan zonder zorgen te bereiden. En zo bent ook u als mijn kinderen steeds onder de trouwste hoede, en geestelijk en lichamelijk zal het u aan niets ontbreken. Maar uw kindschap zult u Mij moeten betuigen, door innig tot Mij te bidden, tot uw Vader van eeuwigheid. Wees niet angstig bezorgd, maar werp al uw zorgen op Mij. En mijn vaderliefde zal ze van u afnemen overeenkomstig uw geloof en uw levenswandel. Streef er daarom naar dat u leeft volgens mijn wil. En mijn wil zal u genegen zijn. Mijn liefde zal de zorg voor uw geestelijk en aards welzijn overnemen en u zult zich zorgeloos aan Mij mogen overgeven.

Maar wie zich angstig zorgen maakt, behoort de wereld nog toe. Hij ziet in Mij nog niet de Vader tot Wie hij kan vluchten in elke nood en elk gevaar. Hij vertrouwt nog te zeer op zijn eigen kracht en daarom is hij steeds weer aan teleurstellingen en nieuwe noden en zorgen blootgesteld, tot hij zich Diegene herinnert, Die alle zorgen van hem af kan nemen, Die Zijn vaderliefde kenbaar wil maken, doch in innig gebed daarom gevraagd wil worden.

Laat daarom alle aardse zorgen varen, u die mijn kinderen wilt zijn, en laat Mij voor u zorgen.

Denk aan de ziel. Let op haar nood en tracht hem te verhelpen.

En Ik wil u leiden door aardse noden en gevaren, opdat u de kracht van het geloof voelt en zich steeds inniger bij Mij aansluit. Want een sterk geloof is in staat alle nood te verdrijven.

Amen