Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3565
2 oktober 1945

Woorden van troost van de Vader

Wie zich zwak van geest voelt, laat hem naar Mij komen. Ik wil hem sterken. Wie dreigt te wankelen in het geloof, laat hem Mij aanroepen en Ik wil het geloof nieuw leven inblazen. Ik wil hem door mijn woord weer opbeuren, zodat hij geestelijk en lichamelijk sterk wordt en alle weerstanden zal overwinnen die hem moedeloos laten worden.

Ik zal hem te eten en te drinken geven en de kracht van mijn hemelse voeding zal hij heel goed bespeuren, doordat hij vol vertrouwen zijn aardse plichten nakomt en zijn hart herhaaldelijk tot Mij verheft in gebed. En de toevlucht tot Mij zal hem steeds opbeuren, want niemand komt tevergeefs naar Mij. Niemand klopt bij Mij aan zonder dat Ik hem open doe en niemand, die een gave verlangt, gaat leeg bij Mij vandaan. Maar aan de geestelijke nood denk Ik in het bijzonder. En om deze op te heffen, laat Ik de mensen vaak moeilijke wegen gaan, opdat ze Mij leren onderkennen en om mijn hulp zullen vragen.

Maar wie uit eigen beweging naar Mij komt, wie Mij tot zijn dagelijkse Raadgever maakt, wie niets begint zonder mijn zegen te hebben afgesmeekt, wie zich iedere dag en ieder uur voor de toevoer van mijn kracht opent door gebed en werken van liefde, wie dus bewust leeft en aan zijn ziel werkt, zal ook door Mij voortdurend worden verzorgd en geestelijk en aards getroost zijn welzijn aan Mij kunnen overlaten. Hij zal niet aan gevaar zijn blootgesteld, zelfs wanneer aardse nood hem bestormt als beproeving van zijn geloof.

De weg naar Mij is altijd vrij. En de brug is te allen tijde het gebed, de innige verbinding met Mij en het aanroepen van mijn naam. En steeds zal u antwoord ten deel vallen. Steeds zal uw nood worden verholpen, wanneer u maar vast en hoopvol gelooft en op Mij vertrouwt. Want Ik ken al uw noden en zorgen en weet ze ook altijd te verhelpen. Maar u moet geloven, om nu in te zien welke kracht er in het geloof ligt als u wordt geholpen.

Laat Mij heersen en let alleen op uw zielen, dat ze geen gebrek hoeven te lijden. Want dit ligt alleen aan uw wil, terwijl Ik de zorg voor het lichaam overneem, als u gelovig bent en bewust op Mij aanstuurt. En kom daarom steeds naar Mij als u uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken. Deze belofte heb Ik u gegeven en Ik zal ze waarlijk houden. U zult Mij nooit tevergeefs aanroepen als u in lichamelijke of geestelijke nood bent, want steeds ben Ik tot hulp bereid, omdat Ik u liefheb sinds eeuwigheid.

Amen