Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3562
29 september 1945

Waar christendom - Liefde alleen zal verlossen

De onchristelijke geest beheerst de mensen. De eigenliefde is groter dan ooit en de naastenliefde tot op een minimum gedaald. En geestelijke ondergang is er het onvermijdelijke gevolg van. En zolang de mensen daaraan lijden, staan ze onder de macht van de satan en woeden tegen Mij. En Ik kan hen niet helpen, omdat ze door hun leefwijze zich aan mijn kracht en mijn invloed onttrekken en een weg gaan die van Mij wegvoert, in de diepte, in de donkerte. Ik echter ben het Licht en wie Mij schuwt, die zal eeuwig niet het doel bereiken. Ik echter predik liefde door mijn woord. Ik verlang dat de mensen in het ware christendom leven, dat ze zich tot de naaste verhouden als tot een broeder en de naaste als broeder behandelen.

Christelijk denken en christelijk handelen verlang Ik, wil mijn liefdeskracht werkzaam worden en de mensen de weg vergemakkelijken die naar Mij, naar het juiste doel voert. Waar echter de liefdeloosheid heerst, daar kan mijn hulp niet verwacht worden, want daar springt mijn tegenstander tussen en ondersteunt de mensen met zijn kracht. Hij helpt hen ook in aardse nood, echter alleen om hun zielen volledig te winnen, want zijn hulp zal steeds alleen liefdeloos handelen eisen en door zoiets zal de mens zijn noodtoestand voor zich kleiner doen worden en zich dus steeds meer aan de macht overgeven van hem die zonder enige liefde is.

Maar verlossen zult u mensen zich alleen kunnen door de liefde en dus betekent het liefdeloze handelen ook knechtschap onder de macht van de satan, het betekent onvrijheid van hun wil en in het hiernamaals krachteloosheid en donkerte. Zolang de mensen niet mijn geboden van de liefde in acht nemen, staan ze buiten mijn rijk. Ze staan niet onder mijn heerschappij maar kiezen zich tot heer zelf mijn tegenstander en deze zal hun waarlijk geen gelukzalig lot bereiden. Zolang de mensen niet mijn geboden van de liefde respecteren, raken ze mijn liefde en mijn hulp kwijt. Ze drijven onophoudelijk de afgrond tegemoet, want zonder mijn liefde en mijn genade is er alleen ondergang, maar geen gelukzaligheid.

Amen