Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3532
1 september 1945

Woorden van liefde van de Vader

U hebt een geweldige Helper aan uw zijde en wilt desondanks de moed verliezen? U zult te allen tijde dichter bij Mij mogen komen in het gebed. U zult deze genade maar hoeven te gebruiken en u roept Mij aan uw zijde, en u bent verzekerd van elke bijstand, in welk gevaar u ook verkeert. Mijn macht is groter en kan elk onheil in een ogenblik bezweren. Dit zult u voor ogen moeten houden als u angstig en kleinmoedig dreigt te worden. Uw Vader in de hemel verlaat u niet. Hij is u in de nood naderbij dan ooit, zolang u zich als Zijn kinderen voelt en Hem in vol vertrouwen aanroept om hulp.

Steeds weer verzeker Ik u mijn bescherming en steeds weer beur Ik u op door mijn woord. En steeds weer verschaf Ik u kracht om weerstand te bieden aan het kwade. En inniger dan ooit omvat mijn liefde u als u zich in nood van lichaam en ziel bevindt en naar Mij vlucht in het vertrouwen dat Ik u helpen zal. U zult u te allen tijde geborgen mogen voelen wanneer de wereld om u heen raast, wanneer aardse maatregelen u ontstellen en bang maken.

Steek dan slechts de hand uit naar Mij, opdat Ik u juist zal leiden, en Ik leid u op een weg waar u het onheil ontgaat. Want Ik ga naast u en met Mij kan de macht van de boze waarlijk niet wedijveren. Hij ontvlucht Me en hij zoekt voor zich de mensen uit die net als hij in de duisternis gaan. En hij zal geen acht slaan op hen die aan mijn zijde gaan, in het licht, en die daarom onbereikbaar voor hem zijn. Geloof en vertrouw Mij en laat u niet terneerdrukken door aardse nood. Let alleen op uw ziel en laat aan Mij de zorg voor uw aardse leven over. En geef Mij het recht voor u te zorgen, doordat u uw wil helemaal aan Mij overgeeft. Dan zal het aardse leven voor u draaglijk zijn.

Want Ik ben steeds bij u, zolang u uw gedachten naar Mij verheft en begeert met Mij verbonden te zijn. Ik roep mijn schaapjes en wanneer Ik ze heb gevonden, wanneer ze naar hun Herder zijn teruggekeerd, laat Ik ze niet meer verdwalen. Ik blijf bij allen die bij Mij willen zijn en verlaat ze nimmermeer. Wanneer Ik u deze verzekering geef, waarom bent u dan nog bang? Mijn woord is waarheid en zal eeuwig waarheid blijven. Ik buig Me steeds vol liefde over naar mijn kinderen, zodra de zachtste roep tot Mij doordringt. Kom daarom steeds naar Mij als u belast en beladen bent. Mijn liefde is steeds tot geven bereid. Mijn liefde is steeds tot helpen bereid. Ik kan u helpen en Ik wil u helpen en vraag alleen uw geloof, uw vertrouwen, opdat de kracht van mijn liefde bij u werkzaam kan worden.

Amen