Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3518
20 augustus 1945

Verwerven van de wijsheid - Onderzoeken en piekeren

Onderzoek en pieker niet, maar bid en luister binnenin u als u wijs wilt worden. Want wijsheid is geestelijk weten dat overeenstemt met de waarheid, dat nooit door onderzoeken en piekeren kan worden verkregen, maar u graag en in alle overvloed aangeboden wordt door de geest in u, die Gods aandeel is van eeuwigheid. Stel u in verbinding met de geest in u doordat u hem zijn werkzaam zijn mogelijk maakt, doordat u hem tot ontwaken brengt door werken van liefde en dan opmerkzaam luistert naar wat hij u verkondigt.

Dit gebeuren kan alleen die mens begrijpen die het zelf beleefd heeft, die aan de voorwaarden voldeed die het werkzaam zijn van de geest vooropstelt, die op aarde in liefde werkzaam is. En deze heeft zelf ervaren dat de stem van de geest zich in hem uit, zodra hij zich afsluit van de wereld en opmerkzaam binnenin zich luistert tot ze zich uit. Maar zonder in liefde werkzaam te zijn kan de geest Gods in hem niet werkzaam worden. Zonder werkzaam te zijn in liefde zal de mens die onderzoekt en piekert daarom ook nooit wijs worden. Hij zal een gebeuren dat hem waar weten oplevert voor onmogelijk houden, zolang hij niet zelf beproefd heeft wat hem rijk resultaat belooft.

De geestelijke verbinding moet tot stand worden gebracht om geestelijk weten te ontvangen dat overeenstemt met de waarheid. En alleen geestelijk weten is waardevol. Alleen geestelijk weten is duurzaam en moet daarom als eerste worden nagestreefd. Aards weten zal de mens dan eveneens naar behoefte toekomen, zodra hij eerst streeft naar wijsheid, naar weten dat al het aardse overleeft. Al naar gelang zijn aardse taak zal hem ook aards weten toekomen, want de geest in hem stuurt nu al zijn gedachten, zodra de mens hem zijn werkzaamheid mogelijk heeft gemaakt.

Maar nooit mag hij aards succes nastreven ter wille van aards loon. Integendeel, de liefde tot de medemensen moet hem weer ertoe aanzetten ook aards ijverig bezig te zijn. En elk verlangen dat aan de liefde van het hart ontspringt, zal worden vervuld, want nu kan de geest Gods ongehinderd in hem werkzaam zijn, omdat er geen gevaar meer bestaat dat de mens zijn hart aan de wereld verliest en dus ook aards succes hem niet meer in gevaar kan brengen. Want de mens beoordeelt het aardse succes niet anders dan grotere blijdschap, te kunnen geven en uitdelen aan de behoeftigen. En zodra aards weten aangewend wordt om de medemens gelukkig te maken, hem te helpen in lichamelijke nood, zal hij ook gezegend zijn en zal hem ook geestelijk weten gegarandeerd zijn. En dan pas zal hij wijs zijn. Hij zal wijsheid bezitten, door God zelf gegeven, doch nooit verworven door onderzoeken en piekeren.

God stelt Zijn voorwaarden voor het verwerven van wijsheid, het ware weten uit God. En wie aan deze voorwaarden voldoet, die kan waarlijk putten uit de bron van wijsheid En zijn dorst naar kennis zal worden gelest en hij zal weer zijn medemensen kunnen onderrichten. Hij zal ook hun de weg kunnen wijzen om tot het juiste weten te geraken. Hij zal hun de liefde prediken, die alleen het werkzaam zijn van de geest toelaat en daarom onvoorwaardelijk moet worden beoefend, wil de mens werkelijk wijs zijn.

Amen