Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3506
5 augustus 1945

Vaderliefde - De leiding van God

Waarom bent u bezorgd en aarzelt u?

Toon Ik geen belangstelling voor uw lot, door u steeds mijn hulp te beloven? Schenk Mij alleen het volle vertrouwen en laat u leiden, en mijn leiding is waarlijk juist. Aan mijn hand kunt u welgemoed voortstappen. De liefde van de Vader beschermt u en zal u niet ten val laten komen. Doch kleine moeilijkheden zult u moeten overwinnen opdat u des te vaster de hand van de Vader pakt, opdat u Zijn leiding niet zult vergeten, u losmaakt en alleen de weg wilt afleggen. Want dat is voor u een gevaar. Schrik daarom niet terug voor moeilijkheden die u dagelijks de weg lastig doen voorkomen. Neem in het volle vertrouwen op mijn hulp alle hindernissen, en u zult ze gemakkelijk overwinnen en weer rustig uw weg kunnen vervolgen. Want Ik begeleid u voortdurend, zodra u mijn begeleiding wilt aannemen. En van mijn nabijheid zal kracht op u over stromen en dus hoeft u niets te vrezen, hoe bang de wereld u ook maakt. Het is mijn wil of Ik laat het toe, dat de mensen nog in erge nood komen ter wille van hun zielen die nog van Mij zijn afgekeerd. Maar Ik bekommer me vol liefde om de mijnen, ofschoon ze moeten deelnemen aan het leed en de nood van de gemeenschap. Laat Mij voor u zorgen en bevrijd uw hart van elke zorg voor het lichaam.

En denk alleen aan uw ziel, dat ze geen gebrek hoeft te lijden. Blijf met Mij verbonden. Bid en beoefen de liefde en u zult nooit meer zonder kracht zijn. Want de mijnen vergeet Ik niet en elke roep naar Mij hoor en verhoor Ik. En geloof vast en zonder twijfel dat voor Mij niets onmogelijk is en dat Ik in de hoogste nood dichter bij u ben dan ooit. Maar in mijn plan van eeuwigheid is deze nood voorzien, echter alleen als hulpmiddel voor de verdwaalde zielen die anders verloren gaan. Wie echter in Mij gelooft, in mijn liefde en almacht, die kan alle zorgen laten vallen. Want hij zal als mijn kind steeds de liefdevolle hand van de Vader mogen voelen, die het zorgzaam begeleidt op zijn levensweg. Het geestelijk lage niveau van de mensen vereist een tijd van nood, die zo ingrijpend is, dat hij de mensen nauwelijks te dragen toeschijnt. En toch zult u die van Mij bent, deze tijd van nood niet mogen vrezen. Want zolang u met Mij verbonden blijft door innig gebed en werken van liefde, door uw wil om tot mijn welgevallen te leven, bent u ook beschermd tegen de verderfelijke invloed van diegene die u ten val wil brengen. En dus hebben ook de machten der duisternis die door mensen willen werken, weinig invloed op u.

Ze kunnen u wel laten schrikken, maar schade toebrengen kunnen ze u niet, omdat Ik voor u sta en elk onheil van u af zal wenden, in zoverre het niet nodig is voor uw ziel.

Geloof daarom en heb vertrouwen. Houdt u aan Mij vast en mijn vaderhand leidt u zorgzaam weg uit elk gevaar.

Amen