Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3491
28 juni 1945

Een onwankelbaar geloof

Zodra de mens zich in onwankelbaar geloof tot Mij wendt in zijn nood, zal deze zijn opgeheven. En bijgevolg bent u nooit hulpeloos en verlaten, want u hoeft niets te vrezen. Want u kunt zelf te allen tijde elk onheil uitbannen als gevolg van uw geloof. Maar pas als u een onwankelbaar, diep geloof uw eigendom noemt, staat u ook vast in de kracht van het geloof. En deze zult u moeten trachten te verkrijgen en daarom zult u er zonder ophouden om moeten worstelen en bidden.

Want hij is noodzakelijk in de komende tijd, wanneer het erom gaat uit te komen voor Mij en mijn leer. Bent u totaal doordrongen van het geloof in Mij en mijn liefde, in mijn macht en wijsheid, dan zult u geen seconde aarzelen Mij te belijden. Want u vertrouwt op mijn hulp, die u waarlijk ook ten deel valt.

Steeds weer help Ik u, opdat uw geloof sterk zal worden. En steeds weer zult u mijn reddende en leidinggevende hand kunnen ervaren, als u oplettend bent, als u innig met Mij verbonden blijft door het gebed en voortdurend liefde beoefent. Uw lot mag u hard voorkomen, maar het is nodig en succesvol voor uw ziel, wanneer u er maar naar streeft te leven naar mijn welgevallen.

Elke dag en elk uur, elke gebeurtenis, nood en leed, kan uw ziel rijpheid verschaffen, als u het vanuit geestelijk standpunt beschouwt en er steeds aan denkt dat mijn liefde en wijsheid het voor u heeft voorbestemd uit bestwil voor uw ziel. En in dit bewustzijn zult u zich ook vol overgave aan mijn wil onderwerpen en het Mij daardoor mogelijk maken u te leiden en zorg voor u te dragen, zonder weerstand te ondervinden.

Neem dus altijd uw kruis op u, dat waarlijk alleen mijn liefde u oplegt. Maar geloof ook steeds dat Ik het u help dragen, dat u de kracht heeft vol te houden en dat Ik steeds bereid ben u helpend bij te staan, wanneer het u ondraaglijk toeschijnt. Het sterke geloof is tot alles in staat. Daarom worstel en bid dat u de zwakheid van uw geloof kwijt zult raken, opdat Ik u te allen tijde kan bedenken naar uw geloof.

Amen