Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3487
26 mei 1945

Troostrijke woorden van de Vader

U allen die bezorgd in de toekomst kijkt, u hebt een sterke Helper aan uw zijde op Wie u zich vol vertrouwen kunt verlaten, als u maar Zijn hulp aan wilt nemen. Ik zelf ben het Die u leidt en u beschermt tegen elk gevaar voor lichaam en ziel, als u Mij maar als uw Leider uitkiest. Wend u tot Mij, roep Mij aan in de nood, vlucht naar Mij in elk gevaar en geloof er vast in dat Ik u help, dat Ik u niet in nood laat en dat Ik alles zo leid zoals het goed is voor u. En u zult onbekommerd elke dag tegemoet kunnen zien, alle zorgen zullen in een niets vervliegen, altijd zal er een uitweg te vinden zijn en altijd weer zal mijn hulp duidelijk herkenbaar zijn.

Verberg u niet voor Mij, maar draag al uw noden naar Mij toe. Zoek Mij opdat Ik Me kan laten vinden. Houd u niet op een afstand van Mij, maar verlang mijn nabijheid en steeds zal Ik bij u zijn en u nooit meer verlaten, wat er ook gebeuren mag.

En geloof dat mijn woord waarheid is - dat Ik u gaf toen Ik u beloofd heb dat geen vraag mijn oor treft zonder vervuld te worden als u in diep geloof vaststaat en Mij grenzeloos vertrouwt. Word niet zwak in uw geloof, maar denk u steeds weer in dat Ik u liefheb zoals een vader van zijn kinderen houdt, aan wie hij geen verzoek onvervuld laat zodra dit hun geen schade berokkent. Geef u aan Mij als mijn eigendom met alles wat u lief is en Ik wil uw lot zo sturen dat niets u ontbreekt. Ik wil u leiden door alle gevaren heen en uw aardse leven zo gestalte geven dat het voor u draaglijk is.

Alleen vergeet Mij en mijn rijk niet. Richt uw denken op het geestelijke. Hef uw ogen op naar Mij en draag Mij steeds in uw hart. Houd samenspraak met Mij en blijf zo innig met Mij verbonden, en Ik wil u helpen, geestelijk en aards. En niets zal u bezwaren, want Ik zorg voor u en dit waarlijk op de juiste wijze. Want mijn liefde voor u is onveranderlijk en mijn beschermende hand spreid Ik voortdurend uit over u, die van Mij zult willen zijn en ernaar zult streven mijn wil te vervullen.

Amen