Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3485
22 mei 1945

Troostende woorden van de Vader

Draag al uw zorgen naar Mij toe. Ik wil naar u luisteren en u helpen. Bewijs Mij uw geloof in Mij doordat u naar Mij komt en Mij smeekt om hulp. Breng uw hulpeloosheid tot uitdrukking doordat u in deemoed vragend voor Mij zult gaan staan en u zult dan voor Mij uitkomen als Vader van eeuwigheid Die u helpen wil en helpen kan.

En als u dus gelooft dat mijn liefde u niet in de nood zal laten, kan Ik u ook helpen. Want het geloof in Mij heb Ik nodig, wil mijn kracht bij u werkzaam kunnen worden. En als u Mij nu uw zorgen toevertrouwt, bent u mijn kinderen die Ik als Vader verzorg. Wees daarom niet angstig en moedeloos wanneer wolken u overschaduwen. Integendeel, weet dat mijn genadezon u altijd zal bijlichten en u nooit tevergeefs naar Mij zult roepen.

Laat Mij maar heersen en houd berustend vol op de plaats waar Ik u zal neerzetten. Laat geen twijfel bovenkomen aan Mij en mijn liefde en sla alleen acht op mijn woord dat u in elke levenssituatie troost geeft en kracht. En niets wat u overkomt zal u terneer kunnen drukken.

Laat Mij tot u spreken in het woord, doordat u zich innig met Mij verbindt en tevoren samenspraak met Mij houdt en dan u aan de werking van mijn woord overgeeft. En het zal u steeds tot verkwikking en troost zijn, het zal u antwoord geven op uw vragen, het zal u mijn tegenwoordigheid voelbaar laten worden en uw geloof zal gesterkt zijn, zoals Ik het u beloofd heb. Want mijn woord is gezegend met mijn kracht, die op ieder overstroomt die het met een hongerig hart opneemt en Mij wenst te horen.

Amen