Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3483
18 mei 1946

Liefdewerk aan dwalende zielen

Erbarm u over de dwalende zielen en beschouw hen als zieken die geholpen moet worden. Laat hen dus geen gebrek lijden in hun grote geestelijke nood. De nood van het lichaam neemt een einde, de ziel daarentegen draagt ze met zich mee in de eeuwigheid, in het hiernamaals.

Maar daarvoor kan zij gespaard blijven als zij op de aarde nog tot de waarheid komt die u de dwalende zielen moet doen toekomen. Help hen als u de gelegenheid geboden wordt. Spreek tot hen van de liefde van God die naar hen verlangt. Houd ze hun gebrekkige staat van rijpheid voor die het naderen tot God onmogelijk maakt. Toon hun de weg naar genezing, de enige weg die tot het doel voert, namelijk de weg van de liefde.

Maak hen opmerkzaam dat zij zonder werken van liefde niet tot rijpheid kunnen komen en nooit hun doel bereiken, dat hun het aardse leven alleen gegeven is voor de vervolmaking van hun ziel. Richt hun gedachten op het geestelijke, houd hen voor na te denken over het doel van hun aardse leven. Verduidelijk hun de zin en de betekenis van de schepping, het doel van het lijden en de aardse nood, en tracht hen te bewegen hun geestelijke nood te verhelpen. Dit is een liefdewerk van reusachtige betekenis, als u zich over de dwalende zielen ontfermt en hun hulp probeert te brengen. En laat u niet afschrikken door een aanvankelijke afwijzing, breng het woord van God nader tot hen en denk steeds aan uw opdracht - dat u verlossend bezig moet zijn op de aarde.

Ontelbare zielen bevinden zich in geestelijke nood, maar zij hebben alleen aandacht voor hun aardse nood en keren niet in zichzelf, wat hun een straaltje licht zou kunnen opleveren. Zij letten alleen op de verbetering van hun aardse levensomstandigheden en weten niet dat deze juist de gevolgen zijn van de geestelijke nood. Dat die eerst verholpen moet worden voordat een verbetering van het aardse leven kan plaatsvinden. Doe hen deze kennis daarover toekomen en help hen die weg op te gaan, en hun zielen zullen u er eeuwig voor bedanken. Want hun nood wordt gestadig groter hoe meer het naar het einde loopt, omdat de tegenstander van God steeds meer aan macht wint en zijn invloed ontzaglijk schadelijk is voor de zielen.

De kennis van het doel van hun aardse leven kan hen voor zijn invloed behoeden en de ziel kan zich met wat goede wil aan zijn macht ontrukken, omdat ze hem herkent als slecht en inziet dat hij van God is afgekeerd. Evenwel moet zij met die kennis vertrouwd worden gemaakt, en dat werk van barmhartigheid moet u uitoefenen waar u er ook gelegenheid toe geboden wordt. Uw moeite zal niet zonder succes zijn, want de nood is groot en het einde komt steeds dichterbij en ieder uur moet benut worden voor het rijk van God. Zo is de wil van God die geëerbiedigd moet worden, wilt u een energieke arbeider zijn in Zijn wijngaard en Hem dienen.

Amen