Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3476
4 en 6 mei 1945

Kleingelovigheid

Waarom bent u bang en aarzelt u? En waarom bent u zo kleingelovig? Waarom houdt u zich niet vast aan mijn woord dat u mijn hulp en genade belooft? Als u in mijn woord gelooft zal elke bangheid van u afvallen. Maar zonder dit geloof bent u als riet dat wuift in de wind, onstandvastig en prijsgegeven aan de kwade machten die u trachten te ontwortelen. Zonder het geloof in Mij en mijn woord is het donker in u en uw ziel wordt wanhopig.

Daarom zult u voortdurend moeten worstelen om diep geloof. U zult u moeten voorhouden dat er toch niets kan gebeuren zonder de wil van een hogere Macht. U zult u moeten voorhouden dat de wil van de afzonderlijke mens nooit de afloop kan bepalen van datgene wat hij zich voorneemt, wanneer Ik mijn toestemming niet geef, daar er anders geen ellende op de aarde zou zijn, wanneer de mens het in de hand zou hebben zijn lot zelf te vormen. En dus zult u een hogere Macht moeten erkennen, die het lot van ieder stuurt. En als u het geloof in deze hogere Macht hebt verworven, zult u ook leren geloven in de liefde en wijsheid van deze Macht, als u niet de menselijke maatstaf aanlegt: onvolmaaktheid, dus liefdeloosheid en gebrekkig weten.

U zult vooral de liefde moeten trachten te herkennen, terwijl u nadenkt over de schepping en haar Schepper. Als u een ontvankelijk hart hebt, zult u de taal van de schepping verstaan, die u alleen de liefde en wijsheid verkondigt van diegene, die alles liet ontstaan. Als u een ontvankelijk hart hebt, kan Ik zelf u onderrichten over zin en doel van de schepping en uw aardse leven. En dan zult u Mij ook leren zien als Liefde, Wijsheid en Macht. En dit is geloof dat u sterk maakt en elk onheil, elke bekoring trotseert.

En als u, in goede wil om uitsluitsel te krijgen, mijn woord hoort of leest, zult u hierdoor uw geloof verdiepen en niet meer bang zijn. Want mijn woord bevat kracht, die op u overstroomt als u het in diep geloof opneemt en ernaar leeft. Vraag en worstel om sterk geloof. Laat u niet terneer drukken door de nood van de tijd, want hij komt over u, opdat u des te inniger naar Mij roept. En uw geloof zal onwankelbaar worden als u zichtbaar mijn hulp gewaar wordt.

U kleingelovigen wil Ik echter toeroepen: laat al uw zorgen varen. Beschouwt u als mijn kinderen van eeuwigheid, die de Vader van eeuwigheid liefheeft en die Hij nooit wil verliezen aan de krachten der duisternis. En tracht alle gebeurtenissen alleen te verklaren vanuit deze liefde, die u terug wil winnen. En u zult gelovig worden, omdat u dan het doel en de zin inziet van datgene, wat Ik over u zend. U zult vol vertrouwen om hulp kunnen roepen naar de Vader die u liefheeft en uw verzoek zal ook vervuld worden.

Zodra u de juiste verhouding tot stand brengt, de verhouding van een kind tot de Vader, zult u ook juist en Mij welgevallig kunnen bidden en verhoord worden. Want Ik wil als Vader worden aangeroepen. U moet als echte kinderen naar Mij komen en er zal u onmetelijke genade en kracht toestromen. En alle zorgen en last zult u overwinnen, want dan draagt u niets meer alleen, maar uw Vader in de hemel helpt u dragen. En weet, dat alle nood eens ophoudt en voor u tot zegen kan zijn geweest, want het aardse leven is kort, maar het is beslissend voor de eeuwigheid.

Amen