Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3460
9 maart 1945

Zalig zijn zij die barmhartig zijn

Zalig zijn zij die barmhartig zijn, die in nood en tegenspoed de naaste bijstaan en hem helpen ze te overwinnen.

Mijn genade rust zichtbaar op hen, want ze vervullen mijn geboden. Ze hebben Mij zelf lief, daar ze de naaste, mijn schepsel, liefde betonen.

Wie hulpeloos en verlaten is, zal de liefde die hem wordt betoond, in dankbaarheid ervaren. Ze zal wederliefde opwekken en wat dat betekent, zult u op aarde niet in volle omvang kunnen beseffen - dat elke vonk van liefde een vrij worden van de macht van de tegenstander betekent, een verandering die de terugkeer naar Mij inluidt, die alleen in liefde kan plaatsvinden. In elke aardse en geestelijke nood ervaart de mens weldadige liefdevolle hulp. De liefde werkt als kracht, want ze gaat immers van Mij als de eeuwige Liefde uit en kan alleen levenwekkend werken. Hulpverlening brengt goede gedachten voort en goede gevoelens. De ziel van de medemens wordt aangeraakt en aangespoord om net zo werkzaam te zijn en elk werk van liefde is een zich verwijderen van mijn tegenstander, dus een verkleining van de afstand tot Mij. De nood van de tijd waarin lichaam en ziel lijden, waarin lichamelijk lijden niet anders kan zijn dan het gevolg van de nood van de ziel, noopt tot werken van barmhartigheid, opdat de mensen zich bezinnen en de weg vinden naar Mij. En deze weg wijst u hun als u barmhartig bent, als u in onbaatzuchtige naastenliefde de medemens naar lichaam en ziel opbeurt door goede werken, troostende woorden en liefdevolle zorg. Dan kunnen lichaam en ziel gezond worden omdat de laatste de kracht van de liefde voelt en ze sterk wordt en gewillig om op Mij aan te sturen.

De liefde zal wederliefde wekken en waar de vonk van liefde ontstoken wordt, daar kan Ik zelf al werkzaam zijn omdat Ik overal kan zijn waar de liefde is. En waar Ik ben is de nood niet meer zo groot, overeenkomstig de graad van liefde waarin de mens zich bevindt. Tracht daarom ijverig door liefde wederliefde te wekken, dan bevrijdt u de zielen door uw werken van barmhartigheid.

Maar bevrijding van de zielen levert u een gelukzalig lot op in het hiernamaals, waar steeds alleen de liefde wordt gewaardeerd en de zielen u eeuwig dankbaar zijn dat u hun de goede weg gewezen hebt.

Amen