Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3448
25 februari 1945

Troost en kracht door Gods woord in de grootste nood

Welke genade en kracht er van het door Gods liefde naar de aarde gezonden woord uitgaat, zult u ondervinden in bange uren, als u meent van de hele wereld te zijn afgesneden en alleen met God in verbinding kunt treden door het gebed.

Dan zal Hij tot u spreken in Zijn liefde en u kracht bezorgen, Hij zal u begeleiden en voor u zorgen en Zijn woord zal voor u voldoende spijs en drank zijn tot er hulp naar u toekomt. Geen mens zal u de troost kunnen inspreken die u uit Zijn woord toestroomt, want met Zijn woord bemerkt u ook Hem zelf in uw nabijheid en u vertrouwt u gelovig aan Hem toe. En als u Zijn woord zult horen, heeft al het andere zijn verschrikking voor u verloren, Zijn liefde spreekt tot u, Zijn vaderhand pakt u vast en zal u niet meer laten vallen.

Zijn woord is vol van mildheid en goedheid, het spreekt u hoop in en u herkent het als waarheid en daarom houdt elke vrees en angst op, omdat u Hem nu zonder bezwaar vertrouwt. Hoe groter de aardse nood is, des te dichterbij is God u, als u Hem maar roept.

Hij verlaat u niet en Hij brengt dit tot uitdrukking in Zijn woord, dat u onophoudelijk zult mogen vernemen, rechtstreeks of door tussenpersonen, als u daar verlangen naar hebt. Want dit verlangen wordt door God vervuld, Hij laat u niet zonder geestelijke spijs, Hij sluit de bron niet waaruit het levende water stroomt.

Hij beschermt hem voor vernietiging, Hij laat niet toe dat hij door menselijke wil wordt gedempt, dat de bron op gaat drogen, die Zijn erbarmensvolle liefde voor u heeft geopend, voor u die honger en dorst hebt, die wegkwijnt in nood van het lichaam en de ziel en naar lafenis verlangt. En dus daalt God zelf in het woord naar de aarde tot de zijnen, wanneer elke toegang tot u door mensen is ontzegd.

Dan zal Hij bij u zijn en u zult uit Zijn vaderlijke hand rijke gaven mogen ontvangen, u zult lichamelijk en geestelijk gesterkt worden en als u alle aardse hoop hebt opgegeven en u slechts aan God alleen overgeeft, neemt Hij zelf uw lot in Zijn handen en Hij zal u redden uit alle nood.

Want Zijn liefde omvat u, zoals ze iedereen omvat, die tot Hem zijn toevlucht neemt in gebed.

Amen