Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3427
4 februari 1945

Gelovig gebed - De kracht van het geloof en het gebed

Een gelovig gebed zal wonderen tot stand brengen als u het in bange nood naar Mij opzendt. En dus hebt u een hulpmiddel dat elke nood verbant. Waarom wilt u dan nog bang zijn? Want een dergelijk gebed hoor en verhoor Ik, omdat het Mij welgevallig is. Geloof in Mij en in mijn liefde. Geloof in mijn almacht en roep Me. En Ik zal u te hulp komen, want Ik wil niet dat u lijdt.

Maar Ik wil door u worden erkend als Vader van Zijn kinderen en daarom wil Ik dat u vol vertrouwen met elke zorg naar Mij zult komen, dat Ik ze van u afneem. Want daartoe heb Ik de Macht en ook de wil. Ik kan u helpen en Ik wil u helpen, wanneer u Mij niet ontrouw bent, wanneer u zich als mijn kinderen voelt en het verlangen hebt tot de Vader te komen.

En deze wil brengt u tot uitdrukking door een gelovig gebed. In diep geloof staan en vragen om mijn genade, om kracht en hulp, dat is de toestand die op aarde moet worden bereikt en die u in staat stelt een blik te werpen in het geestelijke rijk. Deze staat levert u ook de vervulling van uw verzoeken op. Want dan bent u zo dat Ik u kan toeroepen: Vraag, dan zal u gegeven worden. Ik zelf heb u deze belofte gegeven en Ik zal ze waarlijk vervullen als u op de juiste manier tot Mij bidt.

Maar een juist gebed moet in kinderlijk vertrouwen naar Mij opstijgen. U moet er niet één moment aan twijfelen of Ik uw gebed verhoor. U moet mijn overgrote liefde voor u voor de geest halen en op deze liefde rotsvast bouwen, dat ze u niets weigert. Maar uw gebed moet voornamelijk uw zielenheil gelden en aards alleen het afwenden van zware nood. Maar nooit moet u om onbeduidende dingen vragen, want wat u nodig hebt voor uw aardse leven doe Ik u toekomen, als u serieus naar mijn rijk streeft.

Maar als u in aardse benauwenis verkeert, vlucht dan vol vertrouwen aan mijn vaderhart en Ik wil elke nood verdrijven. Daarom bent u nooit alleen, nooit hulpeloos en verlaten, want altijd hebt u het gebed wanneer u gelovig bent. En steeds zal een gebed, dat uit het hart komt, Mij welgevallig zijn. En Ik verleen het mensenkind mijn hulp, vaak op wonderbaarlijke wijze, omdat Mij niets onmogelijk is en Ik daarom ook de zwaarste nood kan uitbannen, wanneer Ik daardoor een gelovig mensenkind blijk wil geven van de kracht van het geloof en van het gebed.

Amen