Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3382
28 december 1944

Gods liefde - Verdriet of vreugde - Gebedsverhoring

U mensen begrijpt niet met welke innige liefde en zorg Ik u omring, anders zou u niet met angst en vrees de toekomst tegemoet zien. U bent toch altijd onder mijn hoede, Ik laat u niet alleen en als u zich toch verlaten waant komt dit alleen omdat u zich niet opent voor de krachtstroom die onophoudelijk - van Mij op u overvloeit. Dan moet u erom worstelen dat u weet te bereiken Mij te kunnen gewaarworden, u moet uw hart naar Mij keren en Mij daarin willen opnemen. U moet net als kinderen in mijn Armen vluchten met al uw zorgen en noden en Mij bidden dat Ik die van u wegneem of u help dragen, en mijn liefde zal daar altijd toe bereid zijn.

Uit mijn liefde bent u voortgekomen en die liefde kan voor eeuwig niet minder worden. En zou u de grootte van mijn liefde kunnen bevatten dan zou u geheel zorgeloos door uw aardse leven gaan, omdat u zich dan in mijn liefde geborgen zou weten. Want de ware liefde die met macht en kracht gepaard gaat, kan en wil alles wat goed is, zij is diegene tot zegen naar wie ze uitgaat. Doch mijn liefde gaat uit naar al mijn schepselen en Ik wil altijd alleen dat wat deze schepselen tot zegen strekt.

Ik wil mijn schepselen voor eeuwig gelukzalig maken en Ik wil dat ze mijn liefde kunnen bemerken, daar het zaligheid voor hen betekent. En als u mensen erin gelooft dat Ik zelf die liefde ben en u niet anders dan goed kan en wil doen, dan kunt u toch elke zorg achter u laten. Want lichamelijk en geestelijk zorg Ik voor u en des te overvloediger, hoe meer u Mij bij u werkzaam laat zijn en hoe minder weerstand u Mij biedt.

Wanneer dus uw ziel nog angstig is, houdt de wereld u nog gevangen en daarvan moet u zich losmaken. Zij moet Mij alles toevertrouwen en aan Mij overlaten hoe Ik haar aardse leven bestuur. Zij moet bereid zijn te offeren als Ik een offer van haar verlang, want dan is het voor uw geestelijk welzijn. En Ik weet waarlijk wat de ziel nodig heeft, Ik weet wanneer zij in gevaar is en Ik weet het juiste middel om haar voor dat gevaar te behoeden. En toch ben Ik bereid u uw aardse wensen te vervullen als u Mij daar in alle innigheid om verzoekt en u gelovig op de vervulling van uw bede wacht. Want mijn liefde laat u geen gebrek lijden, zij geeft en vervult steeds zolang u in Mij uw Vader ziet en in kinderlijke liefde tot Mij komt, zodra u in mijn liefde gelooft. Want mijn liefde is er altijd en steeds bereid te geven. Wat u somtijds als lijden aanziet is vaak de brug tot vreugde, doch tot een vreugde die bestendig is en eeuwig niet meer kan worden verstoord.

Om een groot doel te bereiken moet u vaak zware wegen gaan, toch moet u niet moedeloos worden want het doel is begerenswaard en weegt tegen alle teleurstellingen en moeilijkheden op. Maar wie onderweg machteloos is en uitgeput raakt, bereikt het doel niet. Maar hem wil Ik moed inspreken en kracht geven omdat mijn liefde hem die hulp niet weigeren kan. Alleen moet hij in mijn liefde geloven, ook al is het niet mogelijk mijn liefde in haar gehele volheid te doorgronden. Geloof in mijn liefde en doe uw best net als Ik tot liefde te worden, deel ook uit wat u bezit en geef Mij daardoor het recht in en door u te werken - want u wordt dan gesterkt op uw levensweg. U zult alle hindernissen overwinnen en alles uit mijn hand dankbaar en berustend aanvaarden, leed en vreugde. Want beide zijn door Mij gezonden om u vooruit te helpen bij de ontwikkeling van uw ziel. En als u voortdurend met Mij in verbinding blijft, als uw hart steeds bij Mij wil zijn, als u al uw zorgen aan Mij toevertrouwt, dan zal Ik u troosten en sterken en uw leed van u nemen. Want mijn liefde verlaat u niet in de nood, u, die de mijne wilt zijn, die Mij wilt toebehoren tot in alle eeuwigheid.

Amen