Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3371
17 december 1944

Het beëindigen van de strijd - Een scheiding wat ruimte betreft

Wat voor u steeds van nut is, zult u vernemen, als u zich door Mij zelf laat onderrichten en u dus op mijn stem let, die zacht in u hoorbaar klinkt. U hebt een uitermate onjuiste opvatting over het verdere verloop van het wereldgebeuren, als u gelooft, dat een van de strijdende machten als winnaar uit de worsteling tevoorschijn komt. Want mijn wil heeft het anders bepaald, omdat niet het lichamelijke welbevinden, maar het heil van de zielen moet worden bevorderd en dit een totale omvorming van jullie leven vereist, die echter alleen kan plaats hebben, als alle aardse plannen achterhaald zijn en de mensheid met een buitengewone gebeurtenis wordt geconfronteerd, die haar denken ontstelt.

Een normale afloop van de worsteling der volkeren zou niet een verandering van het vertrouwde leven tot gevolg hebben. Tevens is geen der strijdende machten zonder schuld en dus komt ook geen macht de zege rechtmatig toe. En daarom doorkruis Ik de plannen der mensen, ongeacht welke afloop ze aannemen. Ik maak al hun verwachtingen ongegrond en Ik kom met een oplossing, die niemand verwacht en die ook door niemand is gewenst. Want Ik beëindig de strijd op een manier, dat hij niet meer kan worden voortgezet, zelfs als de mensen dat zouden willen. Want Ik scheid de strijdenden ruimtelijk van elkaar. Ik laat natuurlijke hindernissen ontstaan, die niet zo gemakkelijk kunnen worden overwonnen. En Ik ontneem dus de mensen elke mogelijkheid nog verder strijdend tegen elkaar op te rukken. En dus wordt het worstelen der volkeren tegen elkaar afgebroken. Er zal geen beslissing zijn, er zal geen macht zijn, die heeft overwonnen. Integendeel, de mensheid zal inzien, dat haar macht ten einde is en dat de goddelijke Macht moet worden erkend, die al te duidelijk herkenbaar is aan deze afloop.

Ik zal het einde veroorzaken en toch daardoor de schuldigen gevoelig straffen, want ze voelen zich bedrogen in de zekerheid van hun overwinning. Ze voelen zich verzwakt en zonder resultaat en tegenover een grote ellende en grote armoede geplaatst. En dit einde heb Ik al lange tijd tevoren bekendgemaakt, opdat u, die nog twijfelt, daardoor de waarheid van mijn woord bewezen is. Ik maak een einde, wanneer van de kant van de mensen het hoogtepunt van wreedheid is bereikt, opdat daaraan de wereld inziet, dat er een God in de hemel is, die de zonde straft die zo openlijk aan het licht komt, opdat ze beseft dat niet de mensen de afloop bepalen, maar Ik zelf, en dit anders dan de mensen verwachten.

En het uur is niet ver meer. En daarom maak Ik me bekend aan diegenen, die aan mijn ingreep geloven en op de hoogte zijn van mijn voornemen, die Ik opdracht geef de mensen daarop te wijzen en die Ik als profeten onder de mensheid zend. Want die moet tevoren worden gewaarschuwd, omdat Ik nooit een dergelijk gebeuren over de mensen laat komen, zonder hen ervan in kennis te stellen, opdat ze ernstig aan hun zielenheil denken en zich voorbereiden. Want niemand weet wie erdoor wordt getroffen. Mijn ingrijpen zal ontelbare slachtoffers eisen, overal waar hij zal plaatsvinden.

Amen