Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3343
24 november 1944

Gemeenschappelijk werkzaam zijn in liefde in de eindtijd

De mijnen zullen zich nauw aaneen moeten sluiten, willen ze de laatste periode niet zwak en moedeloos worden. Ze moeten elkaar opbeuren en elkaar moed inspreken. Verenigd moeten ze mijn hulp vragen en die gelovig verwachten. Ze moeten zich elke gelegenheid ten nutte maken mijn woord te horen, de liefde te beoefenen en innerlijke samenspraak te houden met Mij, opdat ze steeds weer gesterkt aan hun dagelijkse arbeid kunnen gaan en aan de eisen van de wereld voldoen, in zoverre ze niet kunnen worden omzeild. Want de tijd zal hard zijn voor ieder. En wie voor zich geen kracht haalt bij Mij, wie de kracht van mijn woord niet op zich in laat werken, hem zal de tijd ondraaglijk toeschijnen en hem terneer drukken.

Maar Ik heb voor de mijnen altijd dat wat kracht geeft paraat: Mijn woord, dat u uit de hemel wordt aangeboden. Wie Dit heeft zal ook deze tijd kunnen volhouden. Hij zal geen aandacht aan de tegenspoed schenken en de nood niet zo voelbaar merken. Hij wordt er steeds weer uit weggeleid, want Ik zelf houd mijn handen boven hem, dat hem geen leed zal geschieden. Ik zelf neem hem bij de hand, opdat hij geen misstap zal begaan. En Ik zelf beur hem op en troost hem door mijn woord, als hij moedeloos is en zijn hart zich ongerust maakt.

En daarom zal mijn woord de enige bron van kracht zijn. En voor mijn woord zult u samen moeten komen. U zult Mij altijd tot u moeten laten spreken, in nood en droefenis, als u bang bent en in een benarde toestand verkeert. U zult naar mijn stem moeten luisteren en doen wat Ik van u verlang: voortdurend liefde geven. Want alleen door werken van liefde is de nood te lenigen. Want dan trekt u Mij zelf naar u toe en met Mij zult u alles overwinnen. En als u ook tegenover uw vijanden liefde stelt, zult u ook geestelijke successen kunnen behalen. Want waar u liefde geeft wint u de harten en zo verzwakt u de macht van de tegenstander.

En u zult daar veel gelegenheid voor hebben, omdat de nood alle mensen in een toestand brengt dat ze om hulp vragen. Dan zult u zich moeten waarmaken. U zult elkaar het goede voorbeeld moeten geven en de liefde in praktijk moeten brengen. En Ik wil u de mogelijkheid geven behulpzaam bezig te zijn, opdat u de medemensen zult aansporen en opvoeden tot liefde. En elke kring, die zich in geestelijk streven aaneensluit, die bereid is Mij te dienen en mijn woord begerig in zich opneemt, moet weten dat hij onder mijn hoede staat.

Ik zal steeds te midden zijn van de mensen die Mij als doel hebben. Ik zal hen duidelijk te hulp komen in de nood. Ik zal de alleenstaanden samen brengen, opdat ze Mij gezamenlijk kunnen dienen. Ik zal hun alle bescherming ten deel laten vallen, zodat ze nooit bang hoeven te zijn. Want nooit zal de nood groter zijn dan Degene, die hem over de mensheid laat komen.

Wie Mij erkent als Heer en Schepper van hemel en aarde, zal alleen maar zijn gedachten gelovig en vol vertrouwen naar Mij te hoeven opzenden en Ik zal hem niet teleurstellen. Zijn geloof is ook waarborg voor mijn hulp. Zijn geloof roept mijn aanwezigheid in en Zijn geloof laat mijn vaderliefde zichtbaar worden. Hij zal niet tevergeefs naar Mij roepen, hij zal verhoord worden in elke nood.

En ga daarom onversaagd de komende tijd tegemoet. Laat Mij werkzaam zijn en vrees niet, want mijn liefde en almacht zal de tijd beëindigen en u, mijn getrouwen, er doorheen leiden naar de eeuwige gelukzaligheid. En u zult Mij danken en loven, dat u deze periode van genade mocht doormaken. Want ze levert degenen die Mij trouw blijven meer zegen op: een paradijs op aarde en een gelukzalig leven eens in de eeuwigheid.

Amen