Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3290
12 oktober 1944

Verzoekingen van de wereld

U zult oplettend moeten zijn, opdat u, die nog niet sterk genoeg in het geloof bent, niet het slachtoffer wordt van de verzoekingen van de wereld. Want u gelden heel in het bijzonder de aanvallen van de wereld. Ze probeert u voor zich te winnen en u over te halen God af te vallen. En daarom moet u zich wapenen met het schild van het geloof en dit tevoren stalen, opdat het stand zal houden.

Wie nog zwak is, moet worstelen om sterkte van het geloof. Hij moet niet ophouden te bidden om kracht en genade en zijn wil moet steeds op God gericht zijn. Hij moet zich oefenen in liefde, omdat daardoor kracht in hem overvloeit en hij dan stand zal houden tegen alle verzoekingen door de wereld. Dus is steeds de liefde het voornaamste. Onophoudelijk werkzaam zijn in liefde zal u laten groeien in inzicht. U krijgt een overtuigd geloof en dit zal een kracht hebben die onwankelbaar is. De liefde is een wapen dat alles overwint en de sterkste vijand doet zwichten, omdat God zelf werkt in de mens die in liefde werkzaam is.

En steeds weer moet erop gewezen worden, dat de komende tijd u rijkelijk gelegenheid zal geven de naastenliefde te beoefenen en dat u dan niet zult mogen weigeren als u de verschrikkingen van de tijd wilt doorstaan, als u ongedeerd aan lichaam en ziel door deze laatste strijd heen wilt gaan. Niets anders kan voor u de kracht van de liefde vervangen en niets anders kan deze kracht opleveren dan werkzame naastenliefde, dan daadkrachtige zorg voor ziel en lichaam van de medemens.

Beoefent u deze, dan hoeft de tijd van kwelling u geen angst aan te jagen. Want dan hebt u de kracht in u om alle weerstanden de baas te worden. Maar wanneer de liefde u ontbreekt, zult u ook wankel worden in het geloof, omdat het geloof zonder liefde dood is en een dood geloof zonder overtuiging en zonder kracht is. Dan zal de wereld er gemakkelijk in slagen u ontvankelijk te maken voor haar verlokkingen. Het aardse leven zal u veel aantrekkelijker voorkomen, want u kunt hier niets tegenover stellen dat u gelukkiger stemt: de gelukzaligheden van een diepe verbinding met God door de liefde. Dan zult u afvallen en verloren zijn voor de eeuwigheid, want de laatste beslissing staat voor de deur en deze zult u alleen juist kunnen nemen als u diep en onwankelbaar gelooft.

En daarom waarschuwt God u zeer nadrukkelijk voor de verzoekingen van de wereld en Hij maant u steeds weer aan tot liefde. Hij toont u voortdurend de weg die u zult moeten gaan om in de laatste periode van strijd zegevierend tevoorschijn te komen. Maar er is maar één weg, de weg van de liefde. En als u deze weg begaat, hoeft u niets te vrezen, wat er ook komen mag. Maar zonder de liefde is de weg zwaar, of - als u hem verlaat - vol gevaar voor uw ziel.

En steeds staat u het gebed ter beschikking. Als u zwak dreigt te worden, roep dan God aan om Zijn bijstand. Leg Hem uw nood voor en vraag Hem om genade en kracht. En Hij zal uw gebed waarlijk niet onverhoord laten als u bezorgd bent om uw zielenheil en tot Hem uw toevlucht neemt. En de kracht zal u toekomen om werkzaam te zijn in liefde. Benut haar dan op de juiste wijze.

Denk er steeds aan dat u zonder de liefde niet zalig kunt worden, echter in de liefde volledige vervanging vindt voor alles wat de wereld u kan bieden. Want het zijn slechts schijngoederen die u begeert. Geef omwille daarvan niet de goederen der eeuwigheid op, die u diep gelukkig en tot vrije, gelukzalige wezens maken.

Strijd daarom de korte strijd samen met God. Dat wil zeggen: blijf in de liefde tot de naaste in voortdurende verbinding met God en u zult als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komen en u eeuwig in uw zege verheugen.

Amen