Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3276
30 september 1944

Genadetijd - Redenaar - De voorloper van de Heer

Verneem wat Gods geest u verkondigt! Er is een tijd van genade aangebroken en u kunt de zegen ervan bespeuren, als u bereidwillig bent te streven naar het rijk van God. Voortdurend is het werken van de lichtwezens herkenbaar die genadegaven uit het geestelijke rijk tot de mensen over brengen, want er zijn lichtwezens op aarde belichaamd die de mensen in de laatste tijd als geestelijke leiders behulpzaam zijn. Het denken van de mensen die naar God streven zal verlicht zijn en daardoor zullen zij de waarheid beter zien. En de liefde van God zal zich openbaren in tijden van aardse nood, doordat zij hulp brengt waar daarom gebeden wordt. De gelovige mensen zullen buitengewone dingen volbrengen en de kracht van het geloof zal tastbaar worden. Dus zal genade op genade duidelijk te bemerken zijn, omdat van de tegenpartij eveneens alle middelen aangewend worden en de mensen geestelijk in het nauw worden gebracht, waarbij God hen echter duidelijk te hulp zal komen.

In die tijd staat er een man op, wiens geest van boven is. Zijn ziel is geheel verbonden met zijn geest en hij zal daarom ook spreken wat de geest hem onthult, namelijk de volste waarheid in de meest begrijpelijke vorm. God zelf zal door hem spreken en hij zal de mensen vermanen vol te houden,of hen ervoor waarschuwen Hem op te geven. Deze redenaar is de voorloper van de Heer, en als hij verschijnt is het komen van de Heer niet meer veraf. Door deze man wordt de maat der genade aanzienlijk verhoogd, want hij zal voor de gelovigen een grote steun betekenen en de ongelovigen krijgen door hem de kans om tot geloof te komen. Want hij zal grote invloed uitoefenen op de mensen die naar hem luisteren, daar hij over macht en kracht beschikt. Zijn woorden zullen inslaan en als een lopend vuur door het land ijlen waarin hij werkzaam zal zijn. Hij zal zonder vrees of schroom spreken en de mensen wijzen op het komen van de Heer in de wolken en op het laatste gericht.

Maar hij zal weinig geloof vinden omdat de meerderheid der mensen van God en het geestelijke niets wil weten, en zij daardoor in een volledig verkeerd denken ronddolen. Daarom erkennen zij de buitengewone genadegave niet en gebruiken ze dus ook niet. En zodoende is het einde onafwendbaar en de afgrond opent zich om iedereen te verslinden die God niet erkent en Zijn woord afwijst. God geeft onophoudelijk en wat Hij geeft is een onverdiende gave en is bestemd de mensen te helpen om in deze tijden van nood tot rijpheid te komen. Of het leed is of vreugde, steeds dient het de mens ervoor zijn ziel tot God te verheffen, steeds is het een verwijzen naar Hem, een lokken op de juiste weg - altijd is het genade.

Wanneer deze man verschijnt, wordt ook de hoeveelheid genade voor de mensen vermeerderd, want hij is door licht omstraald en dit licht dat hij uit het geestelijke rijk ontvangt, straalt van hem af. Hij verspreidt kennis en zijn taal is vol wijsheid en kracht. En zijn woord is makkelijk te aanvaarden omdat het vol overtuiging aangeboden wordt, en is ook voor die mensen begrijpelijk die hem opmerkzaam aanhoren.

Want God maakt het door Zijn liefde voor de mens gemakkelijk om te kunnen geloven, doordat Hij hun Zijn bode zendt die over buitengewone kracht beschikt en daaraan al als bode des hemels herkend zou kunnen worden. Maar hij wordt van alle kanten bestreden en maar weinigen zijn van zijn missie overtuigd en laten hem niet los, slechts weinigen sterken zich aan zijn woorden. Dezen echter ontvangen kracht en genade in overvloed en blijven standvastig tegen alle aanvechtingen van de wereld, en tegen alle vijandigheden die nu openlijk aan het licht komen.

De laatste tijd zal buitengewoon zwaar maar ook buitengewoon genaderijk zijn, want God zal zich overal bekend maken waar maar een hart in nood is dat zich opent voor de genade. Dus zal het ook mogelijk zijn de laatste strijd op aarde succesvol te kunnen doorstaan, zodat de ziel daaruit veilig te voorschijn kan komen. Zij zal het eeuwige leven winnen zo zij voortijdig heengaat van de aarde. Of, zij houdt vol op deze wereld tot aan het einde en wordt door de Heer zelf weggenomen in levende lijve, om een nieuw leven te beginnen op de nieuwe aarde.

Amen