Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3257
16 september 1944

Behoed ons als we bekoord worden

Leid ons als we bekoord worden, zo moet u altijd bidden, wanneer de wereld u van uw geestelijk streven dreigt af te brengen en u in gevaar bent een prooi te worden van de prikkels ervan. Want dit is een verzoeking die over u komt om uw wil te sterken, het is een verzoeking waaraan u altijd bent blootgesteld, omdat uw weerstand moet worden beproefd en die u echter steeds kunt doorstaan als u onder Gods hoede vlucht, als u Hem aanroept om kracht om te weerstaan. De tegenstander tracht u steeds weer van God te vervreemden en zijn middelen zijn gevaarlijk, want ze zijn aangenaam voor de zinnen van de mens en daarom vraagt het steeds een strijd van de ziel hem te weerstaan. Maar Gods hulp is voor u ook zeker, als u zich aan Hem toevertrouwt en om Zijn leiding vraagt.

Amen