Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3211
3 augustus 1944

Het levenslot is Gods wil

Zoals God het beschikt heeft, zo gaat het wereldgebeuren zijn gang en dus verloopt ook voor ieder afzonderlijk mens het leven op aarde zoals het Zijn wil is. Niemand kan zijn lot ontvluchten. Hij kan alleen door vol vertrouwen te bidden bij God bereiken dat Hij hem helpt dragen als hij zelf te zwak is. En daarom kan de mens zijn lot geen andere vorm geven, ofschoon hij dit gelooft. Want zoals het komt, heeft God het voorzien sinds eeuwigheid en Hij zelf legt de mens de gedachten in het hart opdat hij juist dat doet wat overeenstemt met Zijn goddelijk plan.

De mens heeft wel zijn vrije wil, maar aardse gebeurtenissen moeten steeds worden beschouwd als Gods wil of toelating die volledig met het plan van eeuwigheid overeenstemmen. Want God kent sinds eeuwigheid de geestelijke gesteldheid van ieder mens. En zo overkomt de mens niets wat Zijn meest wijze wil niet als heilzaam beschouwt voor zijn ziel. Bijgevolg kan de mens uit zichzelf ook niets afwenden. Hij kan alleen weer door innig gebed de uitwerking op zijn lichaam vergroten als ze gunstig is, of afzwakken als ze droevig voor hem is. En daarom kan de mens zich vol vertrouwen aan het besturen en werkzaam zijn van God toevertrouwen, want zoals het komt is het goed voor zijn ziel. En de kracht van zijn geloof kan ook elk gebeuren aards draaglijk maken als de mens zich vol vertrouwen aan de hemelse Vader overgeeft en Hem alleen laat heersen. Hij kan geheel zorgeloos alles over zich heen laten komen, want er bestaat niets wat niet tevoren de toestemming van God zou hebben gekregen, dus als goed voor zijn ziel zou zijn bevonden en hem daarom opgelegd. En daarom hoeft de mens ook niets te vrezen. Hij hoeft niet bang te zijn voor wat komt. Zodra hij zich innig met God verbindt is zijn hele levensloop toch ook in overeenstemming met zijn instelling tegenover God.

En als hij dit inziet zal hij rustig en beheerst datgene tegemoet zien wat hem is beschoren, want hij weet nu toch ook dat alleen de liefde van God de reden is wanneer hem vreugde of leed overkomt. Want Hij weet van eeuwigheid welke middelen het mensenkind nodig heeft om zijn ziel te kunnen laten rijpen en Hij gebruikt deze middelen. Onherroepelijk komt alles zoals Hij het heeft bepaald zonder dat de mens het uit eigen kracht kan veranderen. Daarom zijn alle zorgen die de mens zich over zijn toekomst maakt onnodig. Want hij kan deze niet verbeteren als het voor hem niet bevorderlijk is. Ze hoeft echter ook niet erger te zijn wanneer het geloof van de mens zo sterk is dat hij in innige verbinding blijft met God. Want Zijn wil zal steeds geschieden in de hemel en op aarde. Tegen Zijn wil kan de mens zich niet verzetten en Zijn wil is waarlijk de meest wijze en daarom ook altijd goed.

Amen