Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3201
26 juli 1944

Aanhanger van de christelijke leer moet in de liefde leven

Iedere aanhanger van de christelijke leer moet zelf ernaar leven, daar hij anders weinig resultaat zal hebben bij zijn medemensen. De christelijke leer predikt de liefde, dus moet ook de aanhanger ervan in de liefde leven om vooralsnog volgelingen te vinden, omdat een goed voorbeeld tot navolging aanspoort. Dan echter moet hij ook de waarheid leren, en deze waarheid kan hij weer alleen ontvangen door de liefde, dat wil zeggen hij moet zelf liefdadig zijn om door God in de waarheid te worden onderwezen. Dan pas kan hij deze verder geven en als echte aanhanger van Christus Zijn leer verkondigen in de wereld. De christelijke leer van de liefde bergt derhalve de waarheid in zich. Ze is de enige weg die naar de waarheid en dus tot het inzicht voert, want op een andere manier dan door de liefde komt de mens nooit of te nimmer tot wijsheid, tot het geestelijk weten dat met de waarheid overeenstemt.

Alleen de liefde zal hem inleiden in dit weten en daarom moet de liefde als eerste worden geleerd en daarom is de leer van Christus de door God aan de mensen verkondigde leer en die kan daarom nooit als mensenwerk worden voorgesteld, want ze bevat goddelijke wijsheid die geen menselijke leer kan laten zien. Ze is heel eenvoudig en voor ieder mens begrijpelijk. Ze is ook aanvaardbaar en niet moeilijk na te leven voor degene die van goede wil is. En deze zal ook spoedig wetend worden zodra hij in de liefde leeft zoals de christelijke leer dit eist. En daaraan herkent men de leer van Christus, dat steeds maar weer de liefde wordt gepreekt, dat de mens wordt aangemaand tot zachtmoedigheid, vredelievendheid, geduld en barmhartigheid, dat dus steeds de liefde voor de naaste moet overheersen, wil de mens een God-welgevallige levenswandel leiden. En zodra hij hier zijn best voor doet, staat hij in het licht, dat wil zeggen in het inzicht van de zuivere waarheid.

Wil nu dus een aanhanger van Christus op aarde voor Zijn leer opkomen, dan moet hij eerst een leven in liefde leiden om nu met de uitwerking hiervan de medemensen het bewijs te leveren dat alleen de liefde tot de wijsheid leidt en dat dan de mens in het volle inzicht staat en hem ook alles begrijpelijk is wat zich in de wereld afspeelt, omdat hij oorzaak en uitwerking kan inzien en omdat hij weet dat een leven zonder liefde een verwoestende uitwerking heeft, de liefde echter alles behoudt en daarom niet kan worden uitgeschakeld. De aanhanger van Christus op aarde zal steeds het bewijs leveren dat hij wijs is, zodra hij zelf volgens Zijn leer leeft. En dan zal hij ze ook de medemensen zo kunnen aanbieden dat ze hun aannemelijk voorkomt en dan zal ze weerklank vinden en zich verspreiden, want dan spreekt ze voor zich.

Er kunnen daarom als aanhangers van Christus op aarde alleen zulke mensen in aanmerking komen, die zelf een leven in liefde leiden, daar het anders alleen dode woorden zijn die de medemens niet aan het hart gaan en die daarom ook niet aansporen tot liefdadigheid. Dan echter is er ook geen weten te verkrijgen, de mensen staan ver van de waarheid af. Ze kunnen wel naar het woord christen zijn, ze zijn het echter niet daadwerkelijk en dan zal die mensen ook het diepe inzicht ontbreken dat slechts alleen uit de liefde kan worden geboren.

Amen