Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2880
13 september 1943

Ernstige aansporing de mensen te wijzen op de komende geloofsstrijd

Er zal een groot verlangen komen naar geestelijk voedsel zodra 't schokken van de aarde plaatsgevonden heeft, maar dat zal alleen een voorbijgaande toestand zijn. De mensen zullen, gedreven door de grote nood, aanvankelijk gewillig zijn het woord van God aan te horen dat hun troost en sterkte geven zal. Zij zullen het voor een korte tijd ook als Gods woord herkennen en geloven, maar dan treedt de wereld weer met haar eisen op de voorgrond en ondertussen vergeten ze hun nood en dus ook Hem, die deze nood over hen liet komen.

Hun denken en streven is alleen maar gericht op het herstellen van de oude omstandigheden, en het is voor hen ongemakkelijk de geboden te onderhouden die hun door het woord van God bekend zijn gemaakt. Daarom zal ook het vijandelijk optreden tegen het geloof en haar volgelingen de goedkeuring van de mensen hebben. Slechts een klein aantal zal vasthouden aan het woord, slechts weinig mensen zullen standhouden in alle aanvechtingen en trouw blijven aan God en hun geloof.

Toch moet van tevoren het verlangen naar geestelijk voedsel in zo groot mogelijke mate vervuld worden, want Gods woord moet de mensen gebracht worden waar het maar mogelijk is opdat zoveel mensen als mogelijk dit te weten komen, want in de daarop volgende geloofsstrijd zal God nog ieder mens waarschuwen.

De gelovigen zullen vol kracht zijn en buitengewone dingen volbrengen, want zij zullen de kracht daartoe putten uit hun diep geloof. En ook de ongelovigen zullen de kracht van het geloof kunnen inzien, want zij werden van tevoren vertrouwd gemaakt met de leer van Christus zodat veel er van hun begrijpelijk is, want zij zien nu het bewijs van wat hun verkondigd werd.

God laat geen mogelijkheid voorbijgaan en Hij laat geen middel onbeproefd, en waar de mensen nog redding gebracht kan worden helpt Hij hen als zij daar maar gewillig voor zijn. Hij zal veel dienaren op aarde de opdracht geven te spreken volgens Zijn wens, want het gaat er om Zijn leer te verbreiden en de mensen in kennis te stellen over wat komende is.

De geloofsstrijd is onvermijdelijk en zal vormen aannemen als nooit tevoren, en hoe meer de mensen hun geloof trouw blijven des te brutaler zal de tegenstander optreden om het totaal uit te roeien. Maar ook de gelovigen beschikken over grote kracht. Zij zullen veel verdragen kunnen omdat God hen sterkt en hun kracht geeft door Zijn woord, en omdat Hij steeds met hen is die Hem en het geloof belijden voor de wereld.

Dit alles moet u al van tevoren de mensen verkondigen en u moet hen wijzen op de tijd van de geloofsstrijd. U moet hun over de kracht van het geloof prediken en van de sterkte der gelovigen, die Jezus Christus zelf als Legeraanvoerder hebben in de strijd tegen de wereld. Er zullen nog veel uit het leger van de tegenstander overlopen en gelovig worden bij het zien van de dingen die dan gebeuren, want God zelf zal werken door Zijn dienaren om nog te redden wat zich niet geheel tegen Hem verzet.

Amen