Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2752
24 mei 1943

Woorden van liefde van de Vader

Blijf me toch in liefde toegedaan, dan hebt u niets te vrezen, wat er ook mag komen. En vergeet niet dat Ik uw lot leid, dat alles goed is zoals het over u komt. Vergeet niet dat mijn liefde het leven voor u zo vorm geeft, zoals het goed is voor uw positieve ontwikkeling. Geloof in mijn liefde, dan zult u ook alles leren begrijpen. U zult het zwaarste geduldig verdragen en u zult in vast vertrouwen mijn hulp verwachten, als het leven u ondraaglijk toeschijnt. Mijn liefde en mijn wil gelden immers alleen uw voltooiing. En mijn wijsheid onderkent de middelen en de wegen voor u. Vertrouw daarom op Mij, dat Ik alleen op uw geestelijk welzijn bedacht ben en niets over u zend wat hier niet bevorderlijk voor zou zijn. Word als kinderen en laat u zonder tegenstribbelen leiden door Mij, steeds in de hoop en in het geloof dat Ik u geen verkeerde weg laat gaan, zelfs wanneer de weg vol stenen is en moeilijk. Eens dankt uw ziel Mij, dat Ik u liet lijden tijdens uw aardse leven. Wat is het korte aardse leven in verhouding tot de eeuwigheid, waar u heerlijkheden wachten, waarvan u zich als mens geen voorstelling kunt maken? Waarom wordt u moedeloos als u in Mij gelooft?

Ik ben de liefde en de liefde zou u waarlijk niet laten lijden, wanneer u dit leed niet nodig zou hebben voor uw ziel.

Ik laat u lijden, omdat Ik u liefheb en u wil helpen, en omdat u anders de weg naar Mij niet vindt. Uw weg is doornig en moeilijk, maar de brede weg die goed begaanbaar is leidt niet naar Mij. Integendeel, hij leidt naar het kamp van mijn tegenstander. En mijn liefde kan nooit toelaten, dat u de weg betreedt, die onherroepelijk naar het verderf leidt. Vertrouw me en geef u gewillig over in mijn handen. Neem het kruis op u en vraag Mij, dat Ik het u help dragen. Word niet moedeloos en vertwijfeld, maar verheug u dat u zich door het leed bewust wordt van mijn liefde, die u in elk leed zult herkennen. Wees geduldig en verwacht mijn hulp, die u zeker is als u maar gelooft.

En als een zwakte u overvalt, als u onzeker wordt in het geloof, bid dan.

Roep Mij aan, dat Ik u sterk. Stuur alleen maar een gedachte omhoog, naar Mij, en beveel u in mijn genade aan.

En Ik zal u waarlijk niet ongetroost laten. Ik zal u sterken en uw ziel zal verheugd zijn, want ze voelt mijn nabijheid en ze wordt de kracht gewaar, die een innig gebed tot Mij u oplevert. Zolang u met Mij samenspraak kunt houden, bent u niet eenzaam en verlaten. Want Ik hoor u altijd en Ik let voortdurend op uw ziel, dat ze rijp zal worden, zolang u nog over de aarde gaat. En Ik help u ook wanneer voor uw lichaam de hulp niet duidelijk te merken is.

Ik help datgene wat onvergankelijk is, omdat dit onvergankelijke bij Mij hoort en dus ook tot Mij moet komen. En zo zult u altijd mijn liefde moeten herkennen en gelaten alles uit mijn hand aannemen, of het vreugde is of leed.

Uw nood op aarde is gering te noemen vergeleken bij de nood in het hiernamaals, die Ik u besparen wil, doordat Ik u op aarde hard aanpak. Wees gelovig en vertrouw op Mij.

Eens zult u inzien dat alleen de liefde Mij ertoe bracht de aarde met zo groot leed te kwellen, dat Ik u door een harde leerschool liet gaan om u te winnen voor mijn rijk, om u het eeuwige leven in gelukzaligheid te verschaffen in dit rijk. Zolang de last van het aardse leven nog op u drukt, beseft u nog niet volkomen de liefde van uw Vader voor u. Maar Ik roep u troostend toe: geef de liefde voor Mij niet op, opdat mijn liefde u kan vastpakken en u duizendvoudig schadeloos kan stellen voor al het aardse lijden en alle noden.

Neem uw toevlucht tot Mij, opdat Ik u het leed kan helpen dragen. En word niet moedeloos, want uw leven op aarde duurt niet eeuwig.

Ik beëindig het en roep uw ziel tot Mij, als uw uur is gekomen.

Amen