Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2534
2 november 1942

"Ik zal komen als een dief in de nacht"

De mensen slaan geen acht meer op de tekenen van de tijd. Niets lijkt hun ongewoon en iedere gebeurtenis accepteren zij zonder er over na te denken. Voor deze mensen zijn ook de aankondigingen van de op handen zijnde natuurcatastrofe niet geloofwaardig, want zij achten de tijd nog niet gekomen die in de schrift is vermeld. Zij nemen geen enkele verklaring aan, omdat voor hen de gedachte onaangenaam is dat de mensen van de huidige tijd de rouwenden zullen zijn. Daarom willen zij in het komende niet geloven en zullen daarom verrast en onvoorbereid zijn, als de aangekondigde dag is gekomen. Juist voor hen gelden de woorden die de Heer eens sprak: "Ik zal komen als een dief in de nacht", want zij zullen zich in de diepste geestelijke sluimering bevinden en hebben geen voorbereidingen getroffen. Hun zielen zullen zich in grote nood bevinden als zij worden opgeroepen van de aarde. En zij zullen ook nauwelijks nog tot God kunnen roepen, omdat de grootte van het onheil hen van ieder denkvermogen berooft.

Gods liefde laat echter niets komen over de mensen zonder ze van te voren er van in kennis te stellen, en Hij waarschuwt ze al een lange tijd van te voren. Maar Hij dwingt de mensen niet aan deze voorspellingen te geloven. Wie echter deze aankondigingen in acht neemt, voor die zal het niet moeilijk zijn te geloven. En wie met God is verbonden, die voelt ook de vermaningen van God in 't hart en wordt dan ook zelf opmerkzaam op de tekenen van de tijd. Hij doet dan ook moeite in de genade van God te leven, dat wil zeggen: hij zal om deze genade vragen en zich dan overgeven aan de barmhartigheid van God.

Nog maar een korte tijd scheidt u mensen van deze gebeurtenis, en die tijd moet u goed benutten opdat u het rustig kunt afwachten. U mag uzelf ook niet vleien met de gedachte dat u al volmaakt bent en dus geen erbarmen nodig heeft. U moet uzelf ootmoedig toevertrouwen aan de liefde van God, en er altijd aan denken dat uw laatste uur gauw kan komen. En u moet luisteren naar vermaningen, wanneer de vertegenwoordigers van God u Zijn woord brengen. U moet weten dat het uur niet ver meer af is en u moet zich daarom paraat houden. En Gods liefde en Zijn barmhartigheid zal u ook bijstaan in uren van nood.

Hij zal aan u denken zoals u aan Hem denkt. Hij zal u het leven laten behouden als het voor uw ziel dienstig is, of u wegnemen van de aarde in een beter hiernamaals, als u daarvoor waardig bent.

Wee echter degenen die dit uur onvoorbereid tegemoet gaan en daarbij hun leven verliezen, hun lot in het hierna zal waarlijk niet gemakkelijk zijn. En juist daarvoor wil God de mensen bewaren, door hun aan te kondigen wat komende is en om hen tot een ommekeer te bewegen, als hun levenswandel niet is naar Zijn wil. Want anders zullen zij door het komende gericht overvallen worden en Hij bewijst zo weer de woorden van de heilige schrift: "Ik zal komen als een dief in de nacht, daarom waak en bid"

Amen