Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2516
17 oktober 1942

Woorden van de Vader - "Vraag, dan zal u gegeven worden"

Wat u benauwt, vertrouw Mij dat gelovig toe. Ik ken weliswaar al uw noden, Ik ben op de hoogte van al uw zorgen, maar u moet de weg naar Mij vinden. U moet als kinderen naar de Vader komen en vragen of Hij u wil bijstaan en Ik wil u helpen. En daarom, maak u geen zorgen, want al uw zorgen neem Ik op Me, als u Mij daarom vraagt. Hoe zwak is uw vertrouwen, hoe zwak uw geloof in mijn liefde, wanneer u twijfelt aan de gebedsverhoring.

Vraag, dan zal u gegeven worden. Deze belofte heb Ik u gegeven en in deze belofte zult u, die zwak gelovig bent, uw zwak geloof moeten doen opleven. U moet er indachtig aan zijn dat mijn woorden de zuiverste waarheid zijn en dat ze vervuld moeten worden en u daarom zonder twijfel uw verzoeken aan Mij moet voorleggen, opdat Ik als liefdevolle Vader u kan bedenken naar uw geloof. Want alleen de diepte van uw geloof toets Ik en deze is ook garantie voor de vervulling van uw verzoek.

Maar is uw geloof oppervlakkig, dan zal ook het gebed tot Mij niet in diepte en innigheid worden gezonden zoals het vereist is opdat Ik het zal verhoren. Want Ik sla geen acht op de woorden, maar wel op de overgave aan Mij, die een diep geloof teweegbrengt. Ik lees alleen in de spiegel van de ziel en ben op de hoogte van de diepte van het geloof en de innigheid van het gebed. En waar zo’n innig gebed tot Mij klinkt, daar ben Ik steeds tot helpen bereid.

Het gelovige vertrouwen op gebedsverhoring zal u bijgevolg ook het juiste resultaat opleveren, want Ik laat het sterke geloof van de mens nooit verloren gaan. Ik zegen echter, die mijn belofte indachtig blijven en alle zorgen en noden aan Mij voorleggen. Mijn liefde zal zich aan dezen bewijzen, want ze zullen alles door Mij bereiken. Alleen zo lang ze nog onstandvastig in het geloof zijn, houd ook Ik de gebedsverhoring af, want Ik wil dat ze zich innig bij Mij aansluiten en Mij alles toevertrouwen. Het zwakke geloof echter verhindert hun een innige verbinding met Mij. Ik wil echter als liefdevolle Vader worden gezien, Die Zijn kind niet in nood laat.

Amen