Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2466
6 september 1942

Offerbereidheid - Koninklijk loon - Het zijn intrek nemen van de Heer

Breng Mij elk offer en Ik zal u voor uw offerbereidheid belonen. Wat u op aarde bezit, daar moet u niet uw hart aan verpanden, maar u moet proberen u vrij te maken van elk verlangen daarnaar. U moet u vrij maken van alles wat uw zinnen gevangen houdt en het verlangen van uw hart moet Mij alleen gelden. Dan voltrekt er zich in u een verandering die u als gelukkig stemmend ervaart. Want Ik zelf neem dan bezit van uw hart. Uw verlangen naar Mij zal gestadig groter worden en toch zal dit verlangen tegelijkertijd gelukkig makend voor u zijn, want Ik beantwoord het doordat Ik het vervul. Want zodra u op Mij aanstuurt pak Ik u vast en trek u naar Mij toe. Ik houd van u en u voelt mijn liefde ook als stille, gelukzalige tevredenheid. Als een gevoel van veilige geborgenheid, als het gevoel van het bewustzijn van kracht en innerlijke vrijheid. De liefde voor Mij maakt u zachtmoedig en opofferingsgezind en toch ook sterk en vrij, omdat Ik zelf Me aaneensluit met u die op aarde elk verlangen heeft overwonnen en alleen maar Mij begeert.

Het vurige verlangen van uw hart moet Mij toebehoren. Daar alleen wil Ik heersen en daarom zult u zonder aarzelen moeten opgeven wat u nog lokt, dat wil zeggen wat nog bij de wereld hoort. Als u uit liefde voor Mij offers brengt, ruilt u ze waarlijk in voor iets wat veel heerlijker is. Want mijn liefde stelt u schadeloos voor alles. Mijn liefde beloont u koninklijk voor uw afstand doen, want met mijn liefde geef Ik Mij zelf aan u en dit voor eeuwige tijden. Want als mijn liefde eenmaal bezit van u heeft genomen, blijft u onafscheidelijk met Mij verbonden. U hebt uw doel op aarde bereikt en Ik kan u bedenken met de meest kostbare gave: u mag mijn stem vernemen. U mag voortdurend met Mij spreken en zult steeds op mijn antwoord kunnen rekenen. U hebt een innige verbinding met Mij en dit is onuitsprekelijk gelukkig makend en verrukkelijk. En nooit meer verlangt u naar aardse goederen. Nooit meer smacht u naar de tijd van vroeger van de aardse voldoening. Alleen geestelijk bezit streeft u nog na, alleen Mij en mijn rijk zult u begeren. En mijn liefde is voor u de hoogste vervulling. Tracht daarom u los te maken van de goederen van deze wereld. Geef alles op wat nog deel uitmaakt van de wereld. Roep Mij aan om hulp als u te zwak bent en geef Mij uw hart ten geschenke, opdat Ik daar Mijn intrek in kan nemen en bij u kan verblijven tot in alle eeuwigheid.

Amen