Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.2250
5 maart 1942

Woorden van de Vader - De stem van God - Luisteren naar het innerlijk

Als u mijn woord wilt vernemen, dan is waarlijk een gedachte, die u naar Mij zendt in vurig verlangen, voldoende. Ik ben te allen tijde bereid in het woord bij u te zijn. Ik ben genegen zonder voorbehoud met u te spreken, want waar een liefdevol hart naar Mij verlangt, daar zal steeds mijn stem weerklinken en de meest kostelijke gave aanbieden: de zuivere waarheid.

Ik heb maar één doel: u tot Mij te trekken. En om dit doel te bereiken liet Ik alles ontstaan wat u omgeeft. Als nu een hart zelf Mij tegemoet komt, als het in diepste liefde begeert dicht bij Mij te zijn, heb Ik dit doel bereikt. Want dit vurig verlangen ernaar is al verwezenlijking. Ik laat niets meer vallen, wat er eens naar streefde bij Mij te zijn.

En zo moet u weten, dat u allen Mij kunt vernemen, als u maar ernstig wilt. U moet weten, dat Ik overal en te allen tijde bereid ben met u te spreken, als uw liefde Mij zoekt. En u zult waarlijk voortdurend worden gevoed met mijn woord en nooit bang hoeven te zijn dat Ik u deze gave van genade ontneem. Want mijn liefde blijft steeds dezelfde. Mijn liefde wordt nooit minder en mijn liefde is onophoudelijk bezorgd om u en wil u geven wat u nodig hebt om u voor eeuwig met Mij te verenigen.

Mijn liefde wil u ook in staat stellen lief te hebben. En daartoe hebt u mijn woord nodig, dat u uitsluitsel geeft over wat u bent en wat uw taak is op aarde. U hebt mijn woord nodig, dat u liefde leert, opdat u nader tot Mij komt, opdat u zult worden wat Ik ben, opdat u liefde wordt.

En dus onderricht Ik al mijn kinderen en breng Ik mijzelf in het woord dichter bij hen. En allen mogen Mij vernemen. Maar dan moeten ze ook luisteren naar de stem in hun hart. Ze moeten zich in stilte terugtrekken in hun kamertje. Dat wil zeggen ze moeten zich vrij maken van de wereld en zijn verlokkingen en dan met Mij tweespraak houden. En als ze nu opmerkzaam en ingespannen naar hun innerlijk luisteren, zullen ze ook mijn woord vernemen. Des te inniger ze zich met Mij verbinden en des te meer ze zich van de wereld kunnen afsluiten, des te helderder en duidelijker zullen ze mijn woord vernemen.

Ze moeten Mij zijn toegedaan en Mij onveranderlijke trouw beloven, dan zal het geestelijke oor gescherpt zijn en dan zullen ze heel goed mijn stem herkennen. Want het zijn woorden van liefde, die Ik spreek tot diegenen, die naar deze woorden verlangen.

Amen