Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1960
19 juni 1941

Het demonisch werkzaam zijn - Noodzaak van het goddelijk ingrijpen

Nog een korte tijd en u zult aan mijn woorden denken, die Ik op aarde heb gesproken, dat de wereld een chaos zal zijn in elk opzicht. U zult spoedig inzien waartoe de liefdeloosheid van de mensen onder elkaar leidt. Als u nog een vonkje liefde in u hebt zult u de macht van de tegenstander herkennen, die alle mensen ophitst en tegen elkaar opzet. Zijn werkzaam zijn is demonisch en daarom handelen ook de mensen in hun liefdeloosheid demonisch. En dus grijp Ik in, om door een schijnbare wanorde toch de orde te herstellen, opdat de mensheid haar eigenlijke bestemming voor ogen wordt gehouden.

Waar de mensen in hun verblinding alles verwoesten, is een werk van vernietiging van boven absoluut nodig, opdat het onrecht duidelijk aan het licht komt en de mensheid het als zodanig inziet. En er zal een grote nood zijn en in deze nood stijgen de smeekbeden der mensen omhoog naar de Vader in de hemel. En dat is het doel van mijn ingrijpen, dat de mensen Mij zoeken, dat ze weer aan Mij denken en tot Mij hun toevlucht nemen. Want anders is dit niet meer te verwezenlijken. Alleen de bitterste nood laat hen de weg naar Mij nemen en alleen de bitterste nood kan de mensheid nog veranderen.

Maar mijn geest zal bij al diegenen zijn, die Mij trouw zijn. Ze zullen Mij herkennen in alles wat geschiedt en gelovig mijn hulp verwachten. En ze zullen spreken in mijn plaats en de medemensen de misvatting van hun leven proberen voor te houden en ze op Mij wijzen. En dan zal Ik ook hun hart gedenken al naar gelang hun instelling tegenover Mij. Waar maar een gelovige gedachte naar Mij opstijgt zal Ik troost en hulp zenden. Ik zal mijn liefde aan al diegenen doen toekomen, die hun onrechtvaardigheid inzien en nu smekend naar Mij roepen. Want Ik heb mijn schepselen lief en wil alleen maar hun redding uit het grootste gevaar. Uit een gevaar dat heel wat groter is dan het leed op aarde dat over hen komt. En Ik zal allen, die bereid zijn Mij te dienen, met mijn geest vervullen, opdat ze hun taak kunnen nakomen en niet wankel worden in het geloof als de tijd van rampspoed is gekomen.

Amen