Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1923
18 mei 1941

Woorden van troost

Verneem de woorden van troost: Blijf moedig en sterk in verdriet, laat uw geloof niet wankelen, neem uw toevlucht tot het gebed, en denk niet dat u verlaten bent, al dreigt er ook een wereld boven u ineen te storten. Het geloof verzet bergen en wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk door een vast geloof. En als u in vol vertrouwen tot Mij om hulp roept, blijft uw gebed niet onverhoord. De levensweg van ieder mens is voorgeschreven, dus moet hij hem ook gaan, omdat het rijp worden van zijn ziel daarvan afhangt. Hij zou deze weg ook gewillig en graag gaan als hij op de hoogte zou zijn van de noodzakelijkheid ervan en van de kwellingen in het hiernamaals, als hem de weg op aarde bespaard zou blijven.

Denk daarom nooit aan het aardse lijden, want dat gaat voorbij. Denk aan de eindeloos lange tijd in de eeuwigheid, die heel wat smartelijker zou zijn zonder het leed dat de mens op aarde heeft te verdragen. Dus, laat u niet terneer drukken door leed en kommer, maar word daardoor sterker in het geloof in Mij - die u liefheb en daarom vaak pijnlijk in uw leven moet ingrijpen om u te redden voor de eeuwigheid. Vergeet nooit dat Ik uw Vader ben, uw Vriend, uw Broeder en Beschermer. En leg Mij al uw noden voor, schik u gewillig en zonder tegenstand in mijn leiding en u zult waarlijk juist geleid worden. Alleen, laat u niet plagen door twijfels, stel daar het diepe geloof tegenover en hoop. Want mijn woord is waarheid en als Ik u mijn hulp beloof, hoeft u niet meer te vrezen.

Amen